Korvlinjen som är en försvarslinje i Täby har nu blivit forminnesförklarad av Länsstyrelsen. Beslutet har varit på tapeten under ett par år och har klubbats av myndigheten.

"Med hänvisning till försvarslinjens höga kulturhistoriska värde som en viktig del av Stockholms försvarshistoria bedömer Länsstyrelsen att de militära lämningarna ska skyddas som fornlämningar." , skriver länsstyrelsen i deras motivering till beslut.

65 nya fornminnen

Det innebär att Täby nu har 65 nya fornminnen i kommunen. I september kommer Länsstyrelsen tillsammans med Täby kommun och se över de lämningar som finns.

Dels ska betongen förbättras på vissa av dem.

– Vi ska tillsammans med kommunen prata om vilken typ av vård som behövs, ett exempel är att röja sly vid lämningarna. Vi ska se hur de mår och se vad som ska förstärkas och åtgärdas, säger Sofia Andersson som är antikvarie på länsstyrelsen.

Bunker som ligger bakom Elgiganten i Arninge handelsområde blir inte fornminnesförklarad. Därmed kan den komma att rivas på grund av att en vattenledning ska gå i området.

Bunker som ligger bakom Elgiganten i Arninge handelsområde blir inte fornminnesförklarad. Därmed kan den komma att rivas på grund av att en vattenledning ska gå i området.

Mikael Andersson

Men tanken från början var att 67 lämningar skulle få en fornminnesklassning. Två uteslöts av Länsstyrelsen. Detta på grund av att Länsstyrelsen redan beviljat rivning av dessa lämningar. Båda ligger i Arningeområdet.

Överklagats till förvaltningsrätten

Det ena är ett gammalt skyttevärn, som ska rivas på grund av exploatering och det andra en bunker som kallas Östra Arningefortet och ligger bakom Elgiganten i Arninge handelsområde, här ska en vattenledning gå.

– Vi har sagt sedan tidigare att det är okej att riva dessa. Vi valde att inte ta med dem men tanke på kommunens exploatering, säger Sofia Andersson.

Beslutet har under sommaren överklagats till Förvaltningsrätten av Täby hembygdsförening. Överklagan kommer dock inte att hindra de andra 65 lämningarna från att klassas som fornlämningar, det beslutet gäller fortsatt berättar Sofia Andersson.

Täby hembygdsförening ställer sig kritisk till att Länsstyrelsen i sitt slutliga förslag till fornminnesförklaring valt att utesluta Östra Arningefortet och föreningen hemställer därför att även denna anläggning skall omfattas av fornminnesförklaringen. 

Förvaltningsrätten har ännu inte fattat beslut i frågan.

– Får vi det återförvisat till oss igen så tar vi tag i det, säger Sofia Andersson.

Fler lämningar i andra kommuner kan skyddas

För de lämningar som fornlämningsförklaras gäller kulturmiljölagen. Detta innebär att de är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Länsstyrelsen har för avsikt att även fornlämningsförklara de militära lämningar som finns kvar i övriga kommuner och som är del av samma försvar.