Konyaspor KIF har identifierat tre grupper som de särskilt vill satsa på: unga kvinnor, personer med funktionsnedsättningar och de som vill syssla med idrott indirekt, till exempel domare och ledare. Lösningen? Ett aktivitetshus som också är öppet för alla.

– Om politikerna vill kan Alby utbilda morgondagens bästa idrottsledare. Och bidra till mer fysisk aktivitet för särskilda målgrupper, säger projektledaren Bayram Uludag.

Planen på ett aktivitetshus i Alby har funnits i föreningen en längre tid, men det är först det senaste halvåret som de satt bollen i rullning på allvar.

I början av året bjöd de in Botkyrkas politiker till ett möte. Alla partier utom ett var representerade och ingen av dem uttryckte någon motvilja. Snarare var de mycket positiva till aktivitetshuset.

Inget stöd

Ändå känner Konyaspor sig motarbetade.

Bayram berättar att de har presenterat flera olika förslag på platser för det här huset, och att de har stora delar av finansieringen klar. Det enda som behövs är att kommunen står för 30 procent av kostnaden.

– Då har Boverket sagt att de är beredda att stå för merparten av kostnaden. Resten skulle kunna täckas av bidrag från Svenska fotbollsförbundet och ur vår egen ficka. Men vi har också presenterat flera platser där man kan bygga, som vår egen fotbollsyta eller Albyskolans gamla tomt, säger Bayram.

Diskussioner förs om tomten

Men det är inte bara Konyaspor som har ögonen på Albyskolans gamla tomt. Vänsterpartiet har föreslagit att bostäder byggs där, i stället för de planerade kvarteren i projektet Albytäppan som skulle ta ett 50-tal kolonilotter i anspråk. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki (S) har i sin tur poängterat att det finns andra planer för skoltomten.

– Det har under en längre tid förts en diskussion med verksamhetsetablering på tomten men det är inte Konyaspor. De har uttryckt en vilja att bygga ett klubbhus eller liknande och det är en fråga som vi behöver titta närmare på och utreda vidare innan vi kan ta ställning i frågan, säger han.

Om diskussionerna som förs för skoltomten inte skulle gå att ro i hamn, kan Konyaspor få tillgång till tomten?

– Det är något vi skulle behöva bedöma då. Det är en av de mest attraktiva tomterna i Alby och det kan komma att finnas ett intresse från kommunen att etablera något i framtiden. Skola, bostäder eller företag.

It seems that you don't have a PDF plugin for this browser. Click here to download the PDF file.

Konyaspor har låtit en arkitektbyrå rita en första skiss på ett nytt aktivitetshus.

3p arkitektur