Den politiska striden har varit hård kring flera av de affärer som det grönblå styret i Stockholms stad har gjort med privata byggherrar under mandatperioden.

Flera skolfastigheter och idrottshallar har sålts till privata byggherrar, som ska renovera och driva dem och sedan hyra ut tider i hallarna till Stockholms stad. Flera avtal innebär också att byggherrarna bygger nya skolor och idrottshallar, som staden ska hyra in sig i.

Upphandlingar granskas

Nu ska affärerna granskas av Konkurrensverket.

– Vi ska granska om uppläggen gjorts i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Är det okej att göra sådana här överenskommelser där hyresavtal ingår eller borde kommunen ha konkurrensutsatt vissa delar, säger Therése Westmark, enhetschef vid Konkurrensverkets upphandlingstillsyn.

Stora avtalspaket

Ett av uppläggen som ska granskas är försäljningen av Brännkyrkahallen till Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB. I ett avtalspaket fick Nystad samtidigt uppdraget att bygga en ny grundskola och tre idrottshallar i Midsommarkransen.

Ett liknande upplägg är avtalet med Hemsö fastighets AB som fått uppdraget att bygga en ny skola och två nya ishallar vid Sätra IP samt en multisporthall vid Vårbergs IP.

Också denna affär ska granskas av Konkurrensverket, liksom försäljningen av Gubbängshallen, som ingick i ett paket där Internationella Engelska skolan köpte Gubbängens gamla gymnasium.

– Det här är en komplex fråga. Vi vet att kommuner använder olika slags lösningar för att lösa tillgången på idrottshallar. Vi vill reda ut vad lagen säger om hyresuppläggen, säger Therése Westmark.

Granskningen välkomnas

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har riktat hård kritik mot de upplägg som den grönblå majoriteten drivit igenom och tycker att det är bra att affärerna granskas.

– Vi välkomnar att Konkurrensverket tittar på det här. Vi har varit väldigt kritiska till uppläggen, som ger en del företag förmånen att tjäna mycket pengar på att staden förbinder sig att hyra av dem. Om det visar sig att man brutit mot LOU är affärerna dessutom olagliga, säger oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Brist på idrottshallar

Bostads- och fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) menar att affärerna är nödvändiga, för att råda bot på bristen på idrottshallar.

– Med tanke på de omfattande investeringsbehoven är det helt nödvändigt för staden att samarbeta med externa aktörer som kan bygga, driva och renovera idrottsanläggningar. Det är givetvis viktigt med transparens och öppenhet, och vi kommer självklart att svara Konkurrensverket på deras frågor medan vi arbetar vidare med projekten, säger han.

Konkurrensverket ska ha svaren senast i slutet av augusti. Om granskningen sedan visar att uppläggen bryter mot LOU kan Konkurrensverket ansöka om upphandlingsskadeavgift, eller fatta tillsynsbeslut.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholms-blagrona-styre-har-salt-49-fastigheter-pa-4-ar/repved!Yqt7@7u6sHEuyhd2bx4Ahg/

https://www.mitti.se/nyheter/gronbla-styret-vill-salja-brannkyrkahallen/repufj!BWy8x2JsCJGb3BDHqKC@Eg/

https://www.mitti.se/nyheter/1400-i-protest-mot-skolforsaljning/repvax!5UAdbBgtxA7RAr72SFW@nw/