Efter flera år av ansökningar från kommunen har polisen beviljat torgytan framför Ica på Söderhöjden och Viksjö centrum.

På Söderhöjden har det varit ordningsstörningar på torget som troligtvis kan kopplas till narkotikan i området. I Viksjö har det handlat om ungdomar som buskör, berusade personer och stök inne i centrum.

– Det är inte vilda västern i Viksjö centrum, men efter att ha granskat våra händelserapporter har vi landat i bedömningen att ordningsvakter, med de befogenheter de har, hade kunnat omhänderta personer som stört den allmänna ordningen, säger Magnus Nilsson, kommunpolis i lokalpolisområdet Järfälla.

Hårt reglerat

Det är inte den lokala polisen som avgör om ett område ska omfattas av paragraf 3 inom Lagen för ordningsvakter (LOV).

– Det är polisens rättsavdelning som avgör. Vi är däremot en remissinstans.

Men det finns flera saker att komma ihåg när det gäller ordningsvakter, menar Magnus Nilsson.

– Det måste finnas ett tydligt behov på platsen. Det går inte att placera ut ordningsvakter bara för att det skulle vara bra, så säger inte lagtexten. Det måste finnas dokumentation som tydligt visar på behovet.

Får inte agera på misstanke

Han poängterar också att ordningsvakternas uppgift är att upprätthålla den allmänna ordningen. De ska inte sättas in för att komma åt narkotikahandel i sig. De får inte frihetsberöva personer som de misstänker har narkotika på sig.

– Däremot kan de agera på de bieffekter som uppstår i samband med narkotikahandeln. Ungdomar som är ordningsstörande, busåker med elsparkcyklar eller sysslar med skadegörelse.

Han poängterar att lagstiftningen om ordningsvakter var skriven i en helt annan tid.

– Då handlade det om bredaxlade grabbar i blåa overaller som höll ordningen på dansbanor. Så ser inte samhället ut idag.