Den 18 maj invigde Enköpings kommun "nya" Bredsands camping och stugby. Efter ett beslut i kommunfullmäktige den 2 maj stod det klart att kommunen ska sköta driften av Bredsand i sommar. Efter beslutet har både en ny minigolfbana och ett utegym i trä byggts i området.

Men nu har fullmäktiges beslut överklagats. I ett pressmeddelande från kommunen som skickades ut under torsdagseftermiddagen framgår det att:

"Den 16 maj kom det in en överklagan av beslutet (kallas laglighetsprövning enligt kommunallagen) från en förtroendevald. I överklagan går det bland annat att läsa att den förtroendevalde anser att beslutet inte är i laga ordning då det avser något som inte är en kommunal angelägenhet eller kärnverksamhet."

Nu ska förvaltningsrätten avgöra om beslutet i fullmäktige strider mot någon lag eller författning.

Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

Peter Book (M), kommunstyrelsens ordförande i Enköping.

Fredrik Gustafsson

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj kommer beslut tas om ett yttrande till förvaltningsrätten.

– Vi anser att vi gjort allting rätt kring det här beslutet. Enligt lagen om kommunala befogenheter har vi möjlighet att driva campingverksamhet. Nu får vi invänta en eventuell dom från förvaltningsrätten, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M) i pressmeddelandet.

Mitt i Enköping har sökt Peter Book för en kommentar om vilka konsekvenser överklagandet får för driften av Bredsands camping i sommar.