Det var på utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden senaste möte det beslutades att kommunen vill bedriva en yrkeshögskoleutbildning till flygtekniker. En ansökan ska lämnas in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

Det är sedan tidigare fastslaget att utbildningar på yrkeshögskolan får starta enbart om de motsvarar ett behov på arbetsmarknaden vilket det gör i detta fall.

Stort behov

Enligt en rapport från Transportfackens yrkes- och arbetsmiljönämnd gjord 2022 finns en stor brist på flygtekniker och flygmekaniker i Sverige. I rapporten framfår även att 74 procent av underhållsverkstäderna för flyg och helikoptrar planerar att nyrekrytera flygtekniker under de närmaste åren.

– Företagen skriker efter utbildade flygtekniker redan idag och behovet kommer inte att minska i framtiden. Rätt kompetens behövs för att flygplanen ska kunna lyfta, vilket i sin tur är viktigt för hela näringslivet, säger Annika Bröms som är näringslivschef i Sigtuna kommun.

Koppling till flyget

Erik Ryding är verksamhetschef på Arlandagymnasiet. Han har varit med och arbetat kring bakgrunden till ansökan.

– Arlanda flygplats är vår största arbetsplats och jag tror att många som bor här känner en koppling till flyget. Det är bra förutsättningar att intressera fler att jobba i branschen, säger han.

Hur ”hett” tror du att det är att utbilda sig till flygtekniker?

– Jag tror att det är hett. Om man jämför med andra YH-utbildningar nationellt så är det mindre andel tomma platser på flygteknikerutbildningarna än i snitt. Vi vet också att 55 av 60 svarande elever på gymnasieutbildningen i flygteknik svarat att de skulle vara intresserade av att gå YH-utbildningen om den fanns på Arlanda.