I år hamnar Tyresö på plats 7 av 290 kommuner i utmärkelsen Årets Arkitekturkommun. Det är den bästa placeringen av alla kommuner i Stockholmsområdet.

Arkitektur är en ständigt aktuell samhällsfråga. Idag utvecklas samhället i hög takt, mycket på grund av en snabb urbanisering. Ett stort behov av bostäder och behov av att minska byggandets klimatpåverkan ställs därför på kommunerna.

Utmärkelsen är framtagen av HSB Riksförbund och Sveriges Arkitekter och bygger på två olika komponenter: Betydelsen av att kunna arbeta både med att möta bostadsbehovet och att samtidigt bygga en så attraktiv livsmiljö som möjligt.

– Det är väldigt roligt att vårt långsiktiga arbete med att skapa värde för medborgarna genom väl gestaltade livsmiljöer som håller över tid uppmärksammas, säger My Wistedt, strategisk arkitekt på Tyresö kommun.