Tidigare i våras tvingades kommunen ta ett omtag för planeringen av den nya F-6-skolan i Ormbacka. Kostnaderna hade skenat rejält och politikerna drog i handbromsen. Under våren har förvaltningen sökt sätt att kapa kostnaderna.

– Man lyckades inte tillräckligt. Skolan kommer bli för dyr ändå. Problemet är att tomten är för liten från början, säger Jonathan Björniden (L), oppositionsråd.

Två dåliga val

Den lilla tomten omöjliggör en större skola, vilket hade minskat lokalkostnaden per elev. Skolgården kommer dessutom bli liten, bara cirka 12 kvadratmeter per barn vilket inte uppfyller Boverkets krav om 30 kvadratmeter per barn.

Men L tillsammans med M och KD valde ändå att godkänna igångsättningsbeslutet under senaste fullmäktige.

– Det kommer uppstå ett akut behov av skolplatser i området inom en snar framtid. Att hitta en ny tomt och ta fram en ny detaljplan tar för lång tid och det finns dessutom få lämpliga ytor i området.

Kritisk mot planerna

Men Miljöpartiet ville återremittera hela ärendet.

– Det är ett ärende som vi har opponerat länge emot. Det är feltänkt från början. Först planerar man en massa bostäder och sen kommer man på att "just det, vi måste ha en skola också", säger Patric Andersson (MP), oppositionsråd.

Förutom den trånga skolgården är han också orolig för att skolan kommer slå hårt mot de övriga skolornas ekonomi då elevunderlaget blir så litet att skolan riskerar att inte kunna gå runt.

– Om en skola inte kan stå på egna ben, då måste de andra skolorna bidra.

Men vad tänker du alternativet skulle vara då?

– Att hitta en ny tomt och bygga en skola för 600 elever.

Kommer man hinna det, det kommer råda akut brist på skolplatser?

– Man får jobba snabbare i så fall, det handlar om vilja.

Ingen ny tomt

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande, menar också att planeringen av skolan borde ha gjorts rätt från början.

– Under förra mandatperioden borde man ha tittat närmare på placeringen och på storleken av skolan.

Men det är inte realistiskt att hitta en ny tomt.

– Så enkelt är det inte. Jag kan ändå se att det gjorts förbättringar vad gäller kostnaderna och skolgården efter omtaget. Vi tyckte det var möjligt att gå vidare till beslut för vi behöver en skola i området senast 2026. Och det kommer bli en bra skola, det vill jag poängtera.

Järfälla bygger dyrt

Hon säger att en nyligen släppt rapport från revisionsbyrån PwC visar att Järfälla bygger dyrare än andra motsvarande kommuner.

– Ormbackaskolan är bara det första exemplet. Jag har därför gett i uppdrag att vi måste se över vår samhällsplanering och reda ut varför det har blivit så här.