Under pandemin uppstod brist på taxiförare. Samtidigt har Vallentunabor som får hjälp med skolskjuts och andra resor inte varit nöjda med kvaliteten.

Kommunen har hittills köpt upp transporterna men nu har en utredning kommit fram till att det går lika bra att sköta driften själv i samarbete med andra kommuner.

Enligt utredningen behöver kommunen leasa 18 fordon i olika storlekar och anställa lika många på heltid för att köra dem. Dessutom behövs en beställningscentral.

Förslaget klubbas i kommunfullmäktige senare i vår och genomförs senast till nyåret 2025.