Var tionde person över 75 känner att deras ensamhet påverkar deras mående negativt, enligt Socialstyrelsen.

Nu har Järfälla kommun startat ett samarbete med det finska bolaget Gubbe i ett försök att råda bot på ensamheten bland äldre.

– Vi har varit på ett studiebesök i Finland och där har de sett väldigt fina resultat när det gäller ökad livskvalitet hos dem som fått stöd av en Gubbehjälpare. Vi tänkte att det här är någonting vi vill prova, säger avdelningschef Anneli Lagerberg.

Bryta isolering

Pengarna för samarbetet kommer från statsbidrag. Syftet med projektet är hitta äldre som upplever ensamhet och hjälpa dem bryta sin isolering.

–  Det finns ett stort utbud av aktiviteter för äldre i Järfälla men många tar sig inte ut på egen hand av olika anledningar. Vi vet att många äldre upplever sig ensamma och känner sig otrygga med att gå ut själva.

Antalet äldre ökar

Enligt SCB kommer antalet personer över 80 att öka med 50 procent mellan åren 2018 och 2028, vilket innebär ökade kostnader för kommunernas äldreomsorg.

– Våra insatser är framförallt förebyggande och syftar till att minska vårdbehovet tidigt i kedjan och gör att den äldre kan vara självständig längre, säger Peter Toresson, ansvarig för offentlig sektor på Gubbe.

Den äldre kan få hjälp med alltifrån att hänga gardiner, handla mat, gå på promenader eller städa. Den som hjälper är alltid densamma och de paras ihop genom en matchning.

– Vårdcentralerna vittnar om att många äldre kommer dit, inte för att de har något vårdbehov, utan för att de söker mänsklig kontakt.

Locka in yngre

Han menar också att äldreomsorgen måste göras mer "trendig".

– Vi måste ändra ungas bild av äldreomsorgen och visa vilket meningsfullt arbete det är.

Det kommer inte kosta de äldre i Järfälla som deltar i projektet men bolaget har även en privat tjänst där man kan betala att en medarbetare umgås med äldre anhöriga.

Handlar inte det bara om att köpa sig fri från sitt dåliga samvete?

– Det tycker vi verkligen inte. Vi har alltifrån personer som kanske bor i Los Angeles och inte har möjlighet att hälsa på sin släkting. Eller de som jobbar dubbla skift med jobb och barn och inte får ihop livspusslet. Vi ser det som att dem tar ansvar för sin anhöriga.

Men alla har inte råd med er tjänst, blir de inte bara de som har gott ställt som får ta del av det här?

– Vi har startat upp ett fadderprogram tillsammans med företag för att kunna ge möjligheten till fler. Det är de som lever på marginalen, de som är ensamma, som skulle ha största nytta av vår hjälp.