Upplands-Bro Den 22 februari hölls ett första uppstarts möte för kulturklubben. Det här beskrivs som en ny satsning i Upplands-Bro i syfte att nå den äldre delen av befolkningen.

Genom att medlemmar i kulturklubben agerar ”kulturambassadörer” är tanken att de ska sprida information om utbud av författarbesök, teaterföreställningar, utställningar och liknande till sina vänner och bekanta.

Allt i syfte att nå den målgrupp som kanske inte alltid följer vad som sker i allehanda digitala kanaler.