Efter ett larm från en förälder under förra året har brister uppdagats på S2H:s förskolor i Danderyd. Under våren har totalt åtta tillsynsbesök gjorts på försklorna Skattkistan, Pästkragen och Charlottenberg. Och nu har utbildningsnämnden fattat beslut om att stänga förskolan Skattkistan helt. De andra två får ett föreläggande om vite och kommer att behöva förbättra verksamheten innan ett visst datum.

Susan Hellström är vd på S2H:s förskolor och rektor på Skattkistan och Charlottenberg. Hon håller inte med om förvaltningens bild av förskolorna och säger att det skett förändringar på Skattkistan.

– De har inte gjort någon uppföljning sedan mars om de förbättringar vi har gjort. De har bestämt sig, att så här är det. Vi har sett att det finns brister och åtgärdat problem i både personalstyrka och på ledningsnivå, säger hon.

Ni håller inte med att om det finns brister?

– Jo, men inte så stora. Det här är också ögonblicksbilder, menar jag. Det har varit olyckliga omständigheter vid de här tillsynerna.

Brister i säkerheten

Enligt Ulla Hurtig Nielsen (M) ordförande i utbildningsnämnden brister S2H:s förskolor i styrning och organisation på sina förskolor och på Skattkistan ska det finnas brister i inom- och utomhusmiljön och i säkerheten kring barnen som exempelvis trasiga utemöbler och olåsta förråd. Hon säger även att det har rapporterats brister från S2H:s förskolor redan 2013 och att de har fått förlägganden sedan 2015.

– Tidigare har man åtgärdat bristerna och det har skett förbättringar. Vid de här nya besöken så har tyvärr inte de nödvändiga åtgärderna gjorts. Det är för barnens skull vi tar det här beslutet, säger Ulla Hurtig Nielsen.

Är det något barn som farit illa?

– Inte vad vi vet eller vad vi har sett. Det vi tänker i det här läget är att inget ska hända några barn.

Susan Hellström menar att de har följt kommunens förelägganden, och kommer göra förändringar. Hon menar dock att det saknats en dialog från kommunen sida.

– Det har blivit väldigt hårda gränsdragningar från kommunen. Tidigare har det förts diskussioner i god anda, vi kunnat ge vår syn och pratat om hur saker ska lösas. Men inte vid de här tillfällena, säger hon.

Hur kommer sig att ni inte lyckats genomföra de åtgärder som kommunen bett om den här gången?

– Det är inte samma förskola 2013 och 2015 som idag. Vi har gjort en omorganisation tidigare och de föreläggandena har naturligtvis åtgärdats full ut. Skattkistan har efter det varit med om en nystart.

– Vi hade tänkt pausa förskolan till hösten eftersom det varit få sökande. Men i stället har kommunen utnyttjat situationen och går all in och stänger förskolan. Det känns väldigt tråkigt.

Elva barn får förtur

Under tisdagen, den 20 juni, planeras ett möte med vårdnadshavare på de berörda förskolorna. Enligt Ulla Hurtig Nielsen finns det plats på andra förskolor för de elva barn som slutar på Skattkistan. Samtliga får förtur i förskolekön.

Totalt berörs 64 barn på S2H:s förskolor. De som går på Charlottenbergs förskola och Prästkragen får inte förtursrätt till andra förskolor om de vill byta förskola, meddelar bildningsförvaltningen på Danderyds kommun.

Tranholmen påverkas ej

Mitt i Danderyd har tidigare rapporterat om Tranbärs förskola, som har fått flytta in till fastlandet efter att deras bygglov gått ut ute på ön. De har hyrt lokaler på Skattkistan i Stocksund.

Påverkas de?

– Nej, de påverkas inte, säger Ulla Hurtig Nielsen (M).

Hur vanligt är det att detta sker, att ni stänger förskolor?

– Inte särskilt vanligt.

– Det är jättetrist. Tråkigt för alla. Men vi måste sätta barnens säkerhet och bästa främst.

Ulla Hurtig Nielsen (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Ulla Hurtig Nielsen (M) ordförande i utbildningsnämnden.

Moderaterna, pressbild