Tomten nedanför parfymfabriken i Tappsund vid Ekerö strand kan erbjudas att säljas till fastighetsbolaget Wallfast för cirka 35,8 miljoner.

Köpeskillingen är 27 750 000 kronor plus en uppräkning med index från december 2016.

Enligt kontraktet ska Wallfast också betala 31 400 000 kronor i exploateringsersättning, för de kostnader kommunen haft för utbyggnaden av så kallad allmän platsmark.

– När man bygger stadsdelen så bygger man också gator och grönområden. Det är kommunen som bygger det och kostnaden för det ska fördelas på alla fastigheter i området, säger Tommie Eriksson, som är miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun.

Tommie Eriksson är miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun.

Tommie Eriksson är miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun.

Ekerö kommun

Exploateringsavtalet tecknades redan 2017 med ett bolag som Wallfast ägde tillsammans med Skanska, men sedan dess har de två fastighetsjättarna delat upp sig och den bit av kakan som Tappsund ingår i äger i dag Wallfast.

Sanerad mark

Marken har tidigare används som industriverksamhet men har sanerats för att lämpa sig för bostadsbyggande.

Nu har beslutet om erbjudandet tagits i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen ska ta ställning till det efter påsk.

– Sedan har Wallfast ett visst tidsutrymme att svara på om de vill köpa tomten eller inte. Och efter det får de söka bygglov, säger Tommie Eriksson.