Enligt ett beslut från kommunstyrelsen ska tio lägenheter runt om i Täby säljas inom två år. Bostadsrätterna har tillhört kommunen och har tilldelats personer i akut behov av boende via socialtjänsten. Nu står 32 av dem tomma sedan 2020 som längst, vilket ligger till grund för beslutet.

– Lägenheterna har stått tomma en längre tid och just därför har man sett att det inte finns ett behov att ha kvar dem, säger Erik Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommun äger, enligt honom 160 lägenheter för ovan nämnda ändamål.

– Socialnämnden har tittat på vilket behov som finns i framtiden och då har man sett att det inte finns ett behov för just de här lägenheterna, säger Erik Andersson.

Ska dra ned på konstnader

Försäljningarna beräknas uppgå till 18 miljoner kronor och kommer gå till kommunkassan. Men om tajmingen är rätt eller inte är svårt att svara på. Bostadsmarknaden har varit oförutsägbar under en lång period och Erik Andersson tror att intäkterna från en försäljning ändå väger upp för förlusterna med att ha tomma lägenheter.

För alla tio lägenheterna skulle dessa kostnader gå upp till en halv miljon kronor per år.

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun.

Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby kommun.

Pressbild: Täby kommun

Hur kommer det sig att ni inte väntar med försäljningen tills bostadspriserna stiger?

– Det är svårt att förutse hur marknaden kommer se ut, men om vi anser att vi inte får tillräckligt bra betalt så kommer vi inte sälja. Om vi inte säjer kommer det innebära en kostnad i bland annat avgifter till bostadsrättsföreningar, säger Erik Andersson.

Ett lägre bestånd av bostäder till förfogade kommer innebära lägre kapacitet för att ta hjälpa utsatta personer. Däremot menar Erik Andersson att socialtjänstens behov av bostäder i Täby inte uppgår till den nivån som det finns lägenheter för.

– Vi har gjort en långtidsprognos och ser att vi behöver ungefär åtta lägenheter per år. Sen har vi en del vakanta platser på ankomstcentret K-30. Så i närtid tror inte jag att det kommer uppstå ett behov där vi måste köpa in lägenheter, säger han.