De två fastigheterna byggdes 1968 och ligger på varsin sida om Norrtäljevägen i Brottby. Då inrymde de åtta pensionärslägenheter. I dag betecknas de som bostäder för 55 plus och bara tre av lägenheterna är uthyrda.

Men hyreshusen, som ägs av det kommunala bostadsbolaget Össebyhus, är i mycket dåligt skick.

2019 upptäcktes radonhalter som ligger över gränsvärdena. I flera år har kommunen byggt om i fastigheten och fått ner halterna, men de ligger fortfarande över godkänd nivå.

Men det är inte radonhalten utan husens allmänt dåliga skick som fått kommunen att besluta om rivning.

– Det är så mycket som behöver åtgärdas. Rör under mark, fasader, badrum, kök. Ibland kommer allting samtidigt, säger Åsa Allerstam, chef för förvaltarenheten.

Så blir det ofta när man försummat underhållet. Varför har kommunen inte tagit bättre hand om fastigheterna?

– Jag kan säga att just nu är underhållsbehovet stort. Vad som hänt bakåt vill jag inte uttala mig om på telefon.

Enligt kommunens beräkningar skulle det kosta 13 miljoner kronor att rusta upp byggnaderna. Att riva och bygga nytt antas gå på 13 – 16 miljoner.

I förra veckan beslutade politikerna i teknik- och fastighetsutskottet om rivning. De tre kvarvarande hyresgästerna fick besök och blev informerade.

– De hade förstått att något var på gång och att vi måste titta på en lösning. Det var den första reaktionen. 

Rivningen sker nästa år och kommunen är skyldig att se till att de tre hyresgästerna erbjuds likvärdiga bostäder vad gäller plats, storlek och hyra.

De har i dag reducerad hyra med 15 procent på grund av radonvärdena.