– Vi vill ju ha det här hit – en modern och hållbar färjetrafik i vår skärgård. Det är bra för både besöksnäringen och de som lever här, säger Martin Andersson, framtidsaccelerator. 

Han är en av de tjänstemän på Österåkers kommun som arbetat en del med den tänkta vätgasdrivna snabbfärjan till Stockholm.

Projektet är privat och drivs bland annat av Stockholmsföretaget Green city ferries och rederiet Antrophia. Men för att projektet ska gå i hamn skadar det inte med stöttning från berörda kommuner.

Två färjor

Som Mitt i tidigare berättat är planen att sjösätta en eldriven färja på sträckan Täby-Ropsten och en vätgasdriven färja på sträckan Österåker-Skeppsbron.

– Vi har haft en lång dialog med de som driver projektet, Green city ferries, och vi har intagit rollen som intresserad kommun som vill bidra inom våra kompetensområden, säger Martin Andersson och berättar att han först fick höra talas om projektet för över 3 år sedan.

Topphastighet för vätgaskatamaranen är 28 knop.

Topphastighet för vätgaskatamaranen är 28 knop.

Green city ferries

Nu, när leveransen av de två kolfiberkatamaranerna rycker allt närmare, blir det alltmer aktuellt att spika var de ska kunna angöra, och för vätgasfärjans del även var den ska tankas.

Lokalproducerat bränsle

Enligt kommunen kommer vätgasfärjans rutt sannolikt starta från Löparö i Norrtälje och sedan gå till Östanå, Linanäs (Ljusterö) och Österskär innan den fortsätter vidare till Stockholm. Men inget är bestämt än.

Tankning av lokalt producerad vätgas är tänkt att ske på Ljusterö.

Tänkt angöringsplats i Österskär är den befintliga bryggan nedanför Solbrännan (inte Lindholmsviken, som en del rykten gjort gällande), berättar Martin Andersson.

När det gäller vätgastankningen har kommunens skärgårdssamordnare Erik Josephson försökt dra sitt strå till stacken med idéer och kontakter.

Levereras nästa år

– Jag letar alternativ tillsammans med Antrophia, och har lämnat några förslag på ställen, berättar han.

Robert Bergstedt, VD, Antrophia rederi

Robert Bergstedt, VD, Antrophia rederi

Antrophia rederi

Enligt Robert Bergstedt, Antrophias VD, som Mitt i talade med tidigare, beräknas restiden med den utsläppsfria vätgasfärjan bli väsentligt snabbare än motsvarande sträcka med bil eller annan kollektivtrafik på land.

Planerad leverans från varvet som tillverkar färjorna är april 2024 för elbåten samt augusti för vätgasbåten som ska trafikera Österåker. Om allt faller väl ut väntas vätgasfärjan kunna gå i full trafik 2025.