Österåker

Fyra nya Yetitablets finns nu på träffpunkterna Görjansgården, Solhälla, Solgården, Fyren och Görjansängens särskilda boende. Surfplattorna av jätteformat gör det möjligt för användarna att hålla igång både kropp och knopp, enligt kommunens enhetschef.

– De som testat på plattorna har varit glada och nöjda. Det är roligt att leka av sig men det finns andra syften också. Det finns hjärngymnastik i form av memoryspel och annat som är bra för minnet och rörelseaktiviteten, säger Helen Pihl enhetschef på Österåker kommun.

Kostnaden för den nya tekniken är en halv miljon, något som delvis finansieras av ett statsbidrag. Enhetschefen Helen Pihl anser att tillskottet hjälper äldre att både hålla sig aktiva men också träna minnet och underlätta verksamheten.

– Detta är ett tillskott för vår verksamhet och för de som kommer hit.

Avdramatiserar teknik

De nya jätteplattornas syfte också att avdramatisera osäkerheten teknik kan medföra hos äldre.

– Vi försöker använda digital teknik som ett verktyg för att äldre inte ska behöva uppleva det som något obehagligt och svårt.

Enhetschefen Helen Pihl menar att införskaffandet har varit välkommet hos de äldre. Många upplever en förtjusning i alla färger, rörelser och möjligheter som finns med skärmarna.

– De är så glada över att få använda detta. Det är mycket färger, rörelser och mönster som är nytt för dem. Om du klarar ett uppdrag i spelet så får du beröm eller att du gjort något bra, vi har märkt att det tas emot varmt av användarna. Det är inte ofta en äldre person får beröm när den hanterar teknik.