En stor ek i Stocksund fälldes i januari av Danderyds kommun utan samråd med länsstyrelsen, eller innan man pratat med grannskapet.

Avverkningen har mötts av kritik.

Centerpartisten Christer Lidgard, ledamot i tekniska nämnden, menar att tekniska kontoret gjorde fel som fällde trädet utan samråd.

– Det här var en ek som var ovanligt stor. Den hade ett stort kulturvärde för Danderyd, var ung och kraftig. Så det är märkligt att man så här lättvindigt har tagit bort den, säger han.

"Vi gjorde en miss där"

Ekar i Sverige är inte fridlysta, men kan skyddas av miljöbalken om de bedöms vara särskilt skyddsvärda. Till exempel om de är väldigt gamla, eller ovanligt stora.

Tekniska kontorets direktör, Anna Tengelin Skoog, berättar att avverkningen föranleddes av ett planerat VA-arbete på gatan. Till skillnad från Lidgards bedömning kom man dock fram till att trädet var i dåligt skick, och utgjorde en säkerhetsrisk.

– Det var därför ärendet hanterades skyndsamt. Vi har alltid samråd, om det inte är en akut säkerhetsrisk, säger hon.

Kunde man inte väntat med VA-arbetet?

– Situationen var sådan att trädet bedömdes behöva hanteras skyndsamt, säger hon.

Enligt Anna Tengelin Skoog har de inlett en dialog med länsstyrelsen om det aktuella fallet, och för att få ett förtydligande kring när de ska kalla till samråd. Hon menar dock att de gjorde fel i att inte kontakta grannen till trädet på gatan.

– Det låter som om trädet stod långt inne på privat mark, så var det inte. Trädet stod väldigt nära en fastighetsgräns. Men vi gjorde en miss där, säger hon.

Begärde utredning - fick avslag

Enligt Christer Lidgard (C) bör hanteringen av ärendet utredas. Den 22 februari lade han fram det som förslag, vilket dock röstades ner av majoritetspartierna. Han menar att förvaltningen har brutit mot sina egna regler om samråd.

– Utöver det har man inte pratat med den berörda fastighetsägaren. Det är chockerande, säger han.

När Mitt i når Bengt Sylvan (L), nämndens ordförande, instämmer han i att man borde kallat till samråd.

– Med facit i hand, absolut. Med tanke på det som har hänt kommer vi dra lärdom av det här, säger han.

UPPDATERING:

Tekniska kontoret meddelade under dagen (9/3) att man skulle kallat till samråd med länsstyrelsen innan avverkningen. Utöver det har man också uppsökt den berörda fastighetsägaren – eftersom trädet stod på privat mark.