18 augusti höjde Säkerhetspolisen (Säpo) terrorhotnivån från en trea till en fyra på en femgradig skala i Sverige.

– Bedömningen som ligger till grund för beslutet är att Säpo kan konstatera att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetsläge avseende attentatshot mot Sverige, och att det kommer bestå under en längre tid, sade Säpochef Charlotte von Essen på pressträffen. 

Ny grupp gör omvärdsanalys

Trygghets- och säkerhetschefen i Sigtuna kommun, Stefan Elm, berättar att det gjorts vissa förändringar i kommunen sedan dess.

– Vi har ändå levt med en terrorhotnivå tre under många år så vi har jobbat med säkerhetsfrågor länge och tänker lite extra på olika saker vid exempelvis publika evenemang så det har redan funnits med egentligen, säger Stefan Elm.

Vad är det då som har gjorts?

– Vi tillsatte en specifik arbetsgrupp som inhämtar information och omvärldsbevakar för att vi ska vara så bra uppdaterade kring säkerhetsläget som möjligt. Vi har också regelbundna avstämningar med polis och räddningstjänst, säger han.

Finns det någon plats man bör vara extra försiktig, som exempelvis Märsta centrum eller kollektivtrafiken?

– Nej och det finns inga platser i kommunen som man bör undvika, men det är bra att vara lite mer vaksam överlag, säger han.

Syftet med terror är ofta att sprida skräck och osäkerhet. Därför uppmanar både Säpo, Sveriges statsminister Ulf Kristersson och Stefan Elm till att vi ska leva som vanligt för att inte sprida rädsla. Några konkreta hot mot kommunen specifikt förekommer inte, enligt Stefan Elm. 

– Här i Sigtuna finns ingen specifik plats som mer än någon annan skulle vara mer riskfylld. Det finns idag inget uttalat hot mot kommunen. 

"Var källkritisk"

Sedan skickar Stefan Elm med ett budskap vad man som invånare kan tänka på.

– Det är bra att själv hålla sig uppdaterad om läget, men var källkritisk och sprid inte rykten och obekräftad information. 

Han menar också att det är bra att vara allmänt uppmärksam om man är på platser med mycket folk och och till exempel notera beteenden som avviker från det normala.