När delårsrapporten för Sigtuna är bokförd ser det ut som att kommunen går mot ett stort överskott. Om prognosen stämmer landar kommunen på närmare 231 miljoner kronor plus. Förklaringen till budgetöverskottet är till stor del ökade statliga bidrag som ser ut att landa på 113 miljoner kronor mer än vad kommunen budgeterat för.

– Överskottet går inte att använda i årets driftbudget mer än för att täcka upp för verksamheter som eventuellt går med underskott, säger Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kan betala av lån

Kommunen kan inte flytta över större överskott från ett år till ett annat.

– Det vi däremot kan göra är att minska vår låneskuld och/eller slippa ta upp nya lån i alla de investeringar vi gör. Så pengarna kommer väl till användning ändå, säger han.

Oppositionen vill att överskottet ska användas i verksamheterna.

– Det stör mig att verksamheter inom skola och äldreomsorg går med stora överskott. Pengarna ska gå till elever och brukare. Välfärdsmiljonerna som kommer från regeringen läggs på hög och det var inte syftet med pengarna, säger Marie Axelsson (S) som är oppositionsråd.

Barn- och ungdomsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och äldre- och omsorgsnämnden ser alls ut att landa på plus.

I dessa nämnder finns saker att satsa på då kommunen redan nu vet att nästa år kommer bli ett tufft ekonomiskt år för kommunen, enligt Marie Axelsson.

– Man kunde ha tidigarelagt införandet av heltid som norm inom äldreomsorgen. Det hade varit väldigt bra eftersom det kommer att kosta 5-10 miljoner nästa år. Inom förskolan kunde man satsa på mer kompetensutveckling för barnskötare och förskollärare, säger hon.

Ett annat förslag från Marie Axelsson är att ge en julklapp till kommunanställda.

– Det har varit två tuffa år med Coronapanedmin och jag tycker att personalen som slitit under denna tid kunde få en julbonus i år.

Felbedömningar

Men även om inte de olika verksamheterna får ta del av överskottet hamnar pengarna i kommunens totala överskott och kan, enligt Olov Holst, användas till att amortera av stora lån.

– Lagd budget ligger. I de flesta fall beror ett överskott på en felbedömning av volymökningen, till exempel antal, som görs när man tar budget. Nämnden har då fått för mycket pengar tilldelat. Det betyder inte att man kan använda dem på andra saker.

Inflationen då, hur mycket kommer inflationen äta upp?

– För tidigt att säga, vi vet inte än, säger Olov Holst.