– Jag blev väldigt förvånad. Vårt hus från 1987 är inte det minsta kulturhistoriskt intressant. Ändå krävde kommunen en bygglovsansökan som de skulle processa för 3 000–12 000 kronor, säger Petrus Nordin.

Riksdagen avskaffade bygglovskravet för solceller som följer takets lutning 2018 och de flesta kommuner kräver inte längre någon bygglovsansökan.

Men Petrus fick veta att ”bygglov krävs därför att fastigheten ingår i kommunens kulturmiljöplan”.

– Väldigt få hus i Edsviken har solceller trots att nästan alla här skulle ha råd med det. Jag tror att det beror på att kommunen gör det krångligare och dyrare än det behöver vara, säger Petrus Nordin.

Han menar att det finns en handfull hus i området som har kulturhistoriskt värde.

– Det vore bättre att peka ut dem och sedan gå ut med att för alla andra krävs inget bygglov – i stället för att förklara hela området som ”kulturhistoriskt intressant”.

Bland de sämre i Sverige

Firman som ska leverera solpaneler till Petrus skrev i ett mejl till Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna, att man har noterat att få har solceller i Sollentuna och att väldigt få intresseanmälningar kommer in från just Sollentuna jämfört med resten av Stockholm med omnejd ”där solceller ökar markant på privata fastigheter och villor”.

Statistiken visar också att Sollentuna de senaste åren har tappat för varje år när det gäller producerad privat solenergi per invånare, från plats 237 år 2019 till plats 258 i fjol – av Sveriges 290 kommuner.

– Bedrövligt. Jag skulle gärna se att kommuneni stället för att försvåra hade en aktiv plan för hur man tänker vända trenden och bli bäst, säger Petrus.

Fick nytt besked – till slut

Kanske kan en förbättring vara på gång, för efter flera veckor fick Petrus ett nytt besked från bygglovsavdelningen.

Varken hans hus eller området bedöms vara ”kulturhistoriskt särskilt värdefullt” och ”åtgärden ni sökt för kräver därmed inte bygglov”, skriver biträdande bygglovschef Mikael Spång i ett mejl.

Petrus kunde återkalla sin inskickade bygglovsansökan. Han fick även en ursäkt för den ”missledande infon”.

Mikael Spång skriver också att informationen kring solceller har rättats till på kommunens hemsida.

Men helt nöjd är inte Petrus Nordin.

– Jag vill inte verka gnällig, men jag tycker fortfarande att det är oklart vad som gäller. Kommunen borde vara tydligare med information om att bygglov inte behövs i 99 procent av fallen. Fler skulle nog komma till skott om det var tydligt att de inte behöver ansöka om bygglov, säger han.