”Stäketskogen har utsatts för ett omfattande angrepp av granbarkborre. Det har lett till att det står många döda granar längs stigarna i Stäketreservatet. Det finns risk att döda granar faller och vi avråder därför från besök i området”, skriver kommunen.

Du som önskar gå Upplands-Broleden den kommande tiden uppmanas också att ta en alternativ väg förbi Stäketskogens naturreservat. Här finns skyltar uppsatta för att guida rätt.

Maria Elfström, kommunekolog, förklarar att Upplands-Bro förvaltar skogen medan länsstyrelsen i Stockholm har tillsyn och fattar alla beslut som berör naturreservat. Det här medför att Upplands-Bro kommun själva inte kan agera i området utan att vända sig till länsstyrelsen i Stockholm.

Kommunekologen berättar att hon rådgjort med kollegor på länsstyrelsen i Uppsala. Där har man aktuella erfarenheter av omfattande angrepp av grannbarkborre. De har stora problem i ett av sina naturreservat, Fiby urskog.

– Där valde man inledningsvis att avråda från att besöka skogen då de blåste mycket. Men då länsstyrelsens personal vid ett tillfälle stod på parkeringen och det var vindstilla kunde man höra träd falla i skogen. Då valde de att avråda från besök helt och hållet tillsvidare, säger Maria Elfström.

Avrådan gäller tillvsidare

Med Uppsalakollegornas agerande i minnet analyserade Maria Elfström situationen i Stäketskogen och kom fram till att agera på samma sätt.

– Om det är många angripna döda träd på en plats, då ökar ju sannolikheten för fallande träd. Jag har nog inte sagt det så här starkt tidigare, att vi avråder från besök

När en eventuell avverkning kan äga rum vet inte kommunekologen i dagsläget. Hon berättar att länsstyrelsen tagit en generellt beslut som berör 168 naturreservat i Stockholms län. Beslutet syftar till att underlätta handläggningen av ärenden som rör grannbarkborre.

Hur länge gäller avrådan?

– Vi avråder från besök i Stäketskogen tillsvidare. Men när vi avverkar får vi se. Vi prioriterar framöver våra andra naturreservat där det finns färre vägar och framförallt högre besökstryck, säger Maria Elfström.