Badvattenkvalitén vid Hällkana visar på otjänligt vatten. Därför avråder kommunen från att bada vid Hällkanabadet tills att nya prover har tagits. Det här skriver man på sin webbplats under eftermiddagen på fredagen den 18 augusti.

De nya proverna ”tas regelbundet” och där är syftet att kunna följa att bakteriehalten har sjunkit och att vattnet åter är tjänligt att bada i.

Gäller endast Hällkana

Värt att notera är att avrådan från att bada vid Hällkanabadet gäller endast just Hällkana. 

Vid den senaste provtagningen, den 14 augusti, hittades inga anmärkningar vid de övriga badplatserna i kommunen.