För ganska precis ett år sedan ingick Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter ett korttidsavtal om snöröjning utan att följa upphandlingsreglerna. Det menar Konkurrensverket, och myndigheten har därför vänt sig till förvaltningsrätten i Stockholm för att ansöka om att nämnda bolag ska betala en upphandlingsskadeavgift, en sorts böter, om vardera 125 000 kronor.

Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter ingick förra året ett avtal med en leverantör utan att först annonsera sina behov så att fler företag kunde lägga anbud.

Konkurrensverket har ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter ska betala en upphandlingsskadeavgift om 125 000 kronor vardera.

Konkurrensverket har ansökt hos Förvaltningsrätten i Stockholm om att Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter ska betala en upphandlingsskadeavgift om 125 000 kronor vardera.

Konkurrensverket

Risken: Ingen snöröjning

Bolagen motiverar sitt agerande till Konkurrensverket med att en upphandling om markskötsel hade utannonserats, men eftersom denna hade överklagats behövde situationen lösas på annat vis.

Det var enligt bolagen därför helt nödvändigt att lösa situationen för i annat fall hade man stått utan snöröjare mitt under pågående vintersäsong.

Konkurrensverket köper inte argumentationen och menar att lösningen som bolagen valde inte har stöd i gällande lagstiftning. Man konstaterar även att upphandlingen översteg gällande tröskelvärde, alltså vad upphandlingen får kosta, samt att avtalet innehöll andra tjänster än bara vinterväghållning. 

250 000 kronor i böter

Konkurrensverket betraktar ärendet som en otillåten direktupphandling. Man har därför vänt sig till Förvaltningsrätten i Stockholm för att ansöka om en upphandlingsskadeavgift. Nu är det upp till domstolen att bedöma ärendet vidare, men Konkurrensverket menar att vardera bolag ska betala 125 000 kronor.

Ann Hermansson Alm, vd för Upplands-Brohus, konstaterar att en upphandlingsskadeavgift kan vara på gång men har i övrigt inte så mycket att säga om ärendet.