Tycker du att någon borde ta tag i en otäck del av parken du har runt hörnet? Eller funderar du bara på hur stadsdelen jobbar med trygghetsfrågor i ditt kvarter?

Då kan du ta dig till öppna möten med stadsdelsförvaltningen och polisen, som ska börja hållas i vår.

– Vi ger info och lägesbilder, samtidigt som vi hoppas att själva kunna få information. Det kan vara sådant som folk inte orkat ta till polisen, men sitter och bär på. Samtidigt är det en chans att mingla lite, prata med oss eller kommunpoliser, säger Peter Lind, trygghetssamordnare vid Södermalms stadsdelsförvaltning.

Bakom initiativet står lokalpolisen och stadsdelsförvaltningen. Som mål har de att den upplevda otryggheten i stadsdelen ska minska.

Mötena hålls på olika platser på Södermalm och är tänkta att handla om de områden de hålls i.

Medborgarplatsen och Björns trädgård brukar pekas ut som några av Södermalms mest otrygga områden i polisens trygghetsmätningar.

Medborgarplatsen och Björns trädgård brukar pekas ut som några av Södermalms mest otrygga områden i polisens trygghetsmätningar.

Simon Rehnström

Vill nå fler

Sedan tidigare har stadsdelen möten med krögare och fastighetsägare. Här är förhoppningen att man – utöver vanliga grannar – även ska få kontakt med fler näringsidkare.

– Vi har ingen pågående samverkan med mindre aktörer och småföretagare. De faller ibland mellan stolarna och har ofta fullt upp med sitt. Vi hoppas att här kunna ge dem stöttning och svar på frågor de har.

Mötena ska inte ersätta kontaktvägar till stadsdelen och polisen, likt Tyck till-appen eller att ringa 112, utan ska mer handla om att få prata med sina lokala tjänstemän och poliser. Det är heller inte tänkt som ett politiskt forum.

Vilka är nu de stora frågorna kring otrygghet på Södermalm?

– Sådant som rör konsekvenserna av missbruk och social utsatthet är återkommande. Nu har vi även en beroendeakut som stänger och ett sprututbyte som flyttar.

Utöver rena trygghetsfrågor ska det även gå att träffa representanter från stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret för att prata om exempelvis stadsmiljö.