– Det är såklart jättetråkigt. Vi jobbar så fort som möjligt med att lösa det, säger Pauline Ringvall, enhetschef på stadsmiljö- och lokalenheten i Hässelby-Vällingby.

Det var i början av oktober som en av anläggningarna vid Grimsta IP, som huserar ett av elljusspårens elanläggningar, drabbades av en stor vattenskada. Hela elanläggningen har fått rivas ut nästan samtidigt som höstmörkret trängt in över Grimstaskogen, vilket går ut över motionärerna.

– Vi har tyvärr ingen möjlighet tända spåret förrän renoveringen av hallen är klar, säger Pauline Ringvall.

Brist på information

Bengt Thunvall är en flitig motionär i Grimstaskogen, och en av flera som undrat varför lamporna är släckta.

– Man har inte informerat något här ute i skogen. Jag har fått olika svar beroende på vem jag fått tag på hos stadsdelsförvaltningen. Handlar det om elbristen eller om någon huvudsäkring, vi får inga besked? säger han när Mitt i träffar honom i området.

Fastighetskontoret har ansvaret för renoveringen. När det gäller informationen så säger Pauline Ringvall att stadsdelsförvaltningen kommer skylta upp om vad som skett.

– Jag väntar på tidsplanen, men kan i dagsläget inte säga när frågan är löst. Vi gör vad vi kan för att åtgärda saken.

Kan det vara så att elljuspåret inte kommer kunna tändas innan vintern är över?

– Att vi inte skulle lösa detta förrän efter vintern låter inte rimligt. Men det är materialbrist i världen just nu, och innan jag fått tidsplanen kan jag inte svara på när detta är löst.

Även längs Grimstaskogens andra elljjusspår finns stolpar som inte lyser, betonar Bengt Thunvall. Här har stadsdelsförvaltningen ett pågående arbete för att få igång dem igen, berättar Pauline Ringvall.

– Det är en belysningspunkt som inte fungerar, vilket gör att ett antal lampor inte lyser, men vi kommer ha åtgärdat detta innan hösten är över.

Befarar att Vasaloppsåkarna drabbas

Bengt Thunvall är rädd att de som tränar inför Vasaloppet blir lidande.

– Många skidåkare även utanför Hässelby-Vällingby löp- och konditionstränar i Grimstaskogen och bland Brommaborna har skogen länge varit populär, så det är många som hoppas att belysningen åtgärdas så fort som möjligt.