Före corona-pandemin var det knappt några väntetider för assisterad befruktning med donerade spermier eller ägg i Region Stockholm.

Nu kan ofrivilligt barnlösa få vänta i flera månader, trots att alla utredningar är klara.

För de kvinnor som närmar sig 40, vilket är gränsen för att få landstingsfinansierad behandling, är det en nervös väntan.

– Vi har patienter som riskerar att fylla 40 innan de kan få sin behandling. De är ledsna och förbannade, säger Camilla Stenfelt, verksamhetschef på Livio fertilitetscentrum på Gärdet.

Godkänner för behandling

Paren, eller den ensamstående, gör först en fertilitetsutredning på en gynklinik. Spermaanalys görs vid Reproduktionsmedicin på Karolinska i Huddinge eller på annat ackrediterat laboratorium.

Det är också Reproduktionsmedicin som sedan ska bedöma remisserna. De som behöver högspecialiserad vård, eller äggdonation, får sin behandling hos dem.

Övriga får ett vårdvalsbrev och får själva kontakta en klinik som utför behandlingen.

Personalen till covid-vården

Men när pandemin slog till stängde Reproduktionsmedicin i princip ner helt i tio veckor. Personalen placerades på sjukhusens covid-avdelningar, på iva och på viruslaboratorierna.

– Nu gör vi allt vi kan för att korta ner väntetiderna, men vi måste ta dem i den ordning remisserna kommer in, säger Karin Persdotter Eberg, tillförordnad sektionschef.

För en vanlig ivf-behandling tar det några veckor innan vårdvalsbrevet går iväg.

För dem som behöver donerade spermier tar det längre tid, och det är det som Camilla Stenfelt är kritisk till.

Står i samma kö

Det är nämligen Reproduktionsmedicin som till största delen förser fertilitetsklinikerna med donerade spermier, även om kliniker som Livio har egna spermabanker.

Och Reproduktionsmedicin erbjuder tider för patienterna i samma ordning vare sig de ska ha högspecialiserad vård hos dem eller om de ska få behandling på någon annan klinik.

Får vänta i månader

Och den kön har nu blivit flera månader lång.

– Vi har ingen kö hos oss, patienterna är godkända för behandling men de håller på remisserna. Jag kan inte se varför alla ska behöva lida för att det är kö hos Reproduktionsmedicin. De patienter som är hänvisade till dem blir väl inte lyckligare av att alla andra patienter i behov av donerade spermier måste vänta, säger Camilla Stenfelt.

Likvärdigt och rättvist

Men Karin Persdotter Eberg ser det utifrån ett annat perspektiv. Likvärdighet måste gälla i den landstingsfinansierade vården:

– Vi kan inte straffa dem som behöver högspecialiserad vård. Vi tillämpar rättviseprincipen där de som ska få högspecialiserad vård och de som ska få ett vårdvalsbrev står i samma kö, säger hon.

Det går dock lite snabbare för dem som ska få sin behandling på en vårdvalsklinik.

– Det brukar ta tre till fyra månader, och för de som får sin behandling hos oss tar det mellan fyra och fem månader.

https://www.mitti.se/nyheter/folj-med-in-i-ivf-labbet-har-sker-mirakel-med-assistans/lmsdw!5852265/

https://www.mitti.se/nyheter/brist-pa-spermier-i-stockholm-nar-manga-vill-ha-hjalp-att-fa-barn/lmsdv!5852093/