Den rödgröna majoritetens nyinrättade ekonomi- och trygghetsutskott har satsat sina första knappa 50 miljoner kronor på åtgärder som ska förbättra tryggheten i Stockholms offentliga rum.

Staden vill göra ödsliga platser trevligare, förbättra belysningen där det krävs – och ta tillbaka platser som knarkhandeln gjort till sina. I januari pekade Vällingbypolisen ut Hässelby gård, Hässelby strand, Vällingby centrum och Råcksta som de fyra områden i Hässelby-Vällingby med så kallade öppna drogscener under 2023.

Buskar ska bort och sly ska röjas. Lekplatsen Labyrinten i Hässelby gård ska bli mindre attraktiv för knarklangarna. Platser som ska rustas och göras trevligare ska löpande bestämmas om och utvärderas om under mandatperioden.

Buskar ska bort och sly ska röjas. Lekplatsen Labyrinten i Hässelby gård ska bli mindre attraktiv för knarklangarna. Platser som ska rustas och göras trevligare ska löpande bestämmas om och utvärderas om under mandatperioden.

Filip Magnusson

I Hässelby gård gör staden flera trygghetsåtgärder i år.

– Polisen vill ha hjälp att få bort knarket från den här lekplatsen. Vi kommer ta bort buskar, slyröja och ersätta en del höga buskar med låga, säger trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Vill behålla allmänhetens tillgänglighet

Vi träffas på lekplatsen Labyrinten längs Astrakangatan i Hässelby gård. En plats som innehållit betydligt fler knarklangare än barn många gånger de senaste åren, menar Ojanne.

– Det kommer bli svårare för gäng att sälja här och polisens spaningsarbete kommer underlättas. Om knarkhandeln får ta över lekplatser så försvinner tillgängligheten till det offentliga rummet för allmänheten.

Gångtunnlar får bättre belysning

Totalt satsar majoriteten 400 miljoner kronor över hela staden under mandatperioden på åtgärderna. Trygghetsåtgärderna i Hässelby-Vällingby för 2023 uppgår till 5,4 miljoner kronor. Pengarna ska även gå till bland annat belysning i gångtunnlar.

– Fem gångtunnlar i Hässelby-Vällingby kommer få bättre belysning.

Alexander Ojanne (S) vid lekplatsen Labyrinten längs Astrakangatan i Hässelby gård. En lekplats både han och polisen vill se fler barn vid och färre gängkriminella.

Alexander Ojanne (S) vid lekplatsen Labyrinten längs Astrakangatan i Hässelby gård. En lekplats både han och polisen vill se fler barn vid och färre gängkriminella.

Filip Magnusson

Även runt Hässelbyhallen och Grimstas ridanläggning kommer belysningen förbättras, enligt Ojanne. Vid Bräckegatan nedanför Vällingby centrum finns förrådsutrymmen som utsatts för inbrott under de senaste åren, och bosättningar har etablerats.

– Det dumpas avfall och folk uträttar sina personliga behov på platsen. Det är sunkigt. Det kommer röjas upp där och nya grindar är på väg, säger Ojanne.

Vad avgör var ni rustar upp?

– Vi följer polisens önskemål samt de synpunkter som kommer fram i trygghetsvandringarna som görs i stadsdelen, säger Ojanne.

Buskar ska bort och sly ska röjas. Lekplatsen Labyrinten i Hässelby gård ska bli mindre attraktiv för knarklangarna.

Buskar ska bort och sly ska röjas. Lekplatsen Labyrinten i Hässelby gård ska bli mindre attraktiv för knarklangarna.

Filip Magnusson

Jonas Jeffsell, kommunpolis i Hässelby-Vällingby, säger att polisen just nu samarbetar med stadsdelen på att göra just området runt gångtunneln mellan Vällingby torg och Bräckegatan tryggare.

– Vi är även på väg att starta upp ett fokuserat samarbete kring Maltesholmstorget med omnejd, säger han.

Jonas Jeffsell, kommunpolis i Hässelby-Vällingby.

Jonas Jeffsell, kommunpolis i Hässelby-Vällingby.

Mikael Andersson

I höst ska majoriteten fördela nästkommande 50 miljoner kronor för att göra fler platser i staden tryggare.

Filip Magnusson