Inga bostäder på Enskede IP. Så lät vallöftet från Centerpartiet i början av september. Partiet anklagade Socialdemokraterna för att vilja bebygga en av bollplanerna, enligt ett tidigare byggförslag. Men S sa ifrån – de stod inte alls bakom idén.

– Det enda vi vill är att ha en friidrottshall och det kan vi tänka oss gå vidare med om vi vinner valet, sa Mirja Räihä (S), dåvarande ledamot i idrottsnämnden, till Mitt i.

https://www.mitti.se/nyheter/politiskt-brak-om-enskede-ips-framtid/repvhi!l97nCBf99Rll7v6izkiBbg/

https://www.mitti.se/nyheter/sockenplan-kan-fa-560-nya-bostader/repujo!rTQdq5qkBtJ481zGlHcpQQ/

Inte på Årstafältet

Så blev det också. Den nya S-styrda majoriteten, som nu styr staden, röstade nyligen igenom ett förändrat byggförslag i exploateringsnämnden. Det går ut på att bygga upp till 275 hyresrätter, inklusive studentlägenheter, men samtidigt lämna alla bollplaner orörda.

"Ett villkor för bebyggelse vid Enskede IP är att utomhusytorna för bollplaner på idrottsplatsen är minst lika stora som i dag. Att ersätta en bollplan som ianspråktas på Enskede IP med en ny plan på Årstafältet är inte acceptabelt", står det i beslutet från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

– Vi har varit tydliga med att idrottens förutsättningar inte får försämras. Därför beslutade vi i det nya styret att staden ska hitta andra alternativ så att idrottsytorna inte minskar, säger Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden.

Centern backar

Socialdemokraterna ställer sig dock frågande till varför Centerpartiet bröt sitt vallöfte, om att rädda Enskede IP, och i stället röstade samma som Moderaterna och Liberalerna, att bollplanen kunde bebyggas och ersättas med en ny plan i Årsta.

Men nu säger Centerpartiet att detta var en miss från deras sida.

– Jag tyckte Socialdemokraternas förslag var bra och skulle självklart ha anslutit mig till det då. Det var en miss från min sida. Det var rörigt vid majoritetsskiftet och vi hade inget gruppmöte som vi brukar ha innan, säger Susanne Wicklund (C), i exploateringsnämnden.

Hon får medhåll av Karin Ernlund, gruppledare för Centerpartiet i Stockholms stad:

– Centerpartiet vill inte bygga bostäder på Enskede IP. Vi drev den frågan i valrörelsen. Det har helt enkelt skett ett misstag på exploateringsnämnden. Därför har vi också kontaktat exploateringsnämndens ordförande rörande detta för att förtydliga vår ståndpunkt. Vi kommer nu följa processen noga för att säkerställa att idrotten värnas och att Enskede IP inte bebyggs, säger hon.

Större mataffär

Skälet till att staden från början föreslog att en av bollplanerna skulle användas till bostäder var att bullret annars skulle blivit för högt från bilvägen. Men nu önskar alltså den nya majoriteten att alternativa lösningar tas fram.

Förutom bostäder vill den S-styrda majoriteten även ta reda på om det går att bygga en idrottshall på eller nära Enskede IP. Samtidigt kan Coop-butiken byggas ut och Kunskapsskolans skolgård, som båda ligger vid IP, bli större. Planerna är dock i ett väldigt tidigt skede.