Färentuna

Längst med en av stigarna i Rödbackaskogen mellan Färentuna skola och Färingsö hembygdsgård finns det numera flera små naturstationer.

Naturstigen börjar bakom skolan, med ett vildsvin med en kropp gjord av ris och pinnar, och fortsätter genom skogen till en grillplats som ska fungera som ett uteklassrum.

– Vi har jobbat på under sommaren. Vildsvinet blev klart i går, säger ekologen Josefina Oddberg Gustafsson som tillsammans med formgivaren Lynn Hatzius har skapat stigen.

Under invigningen på torsdagen var skolans treor samlade tillsammans med flera lärare för att titta på de olika stationerna och äta varma mackor som lagats på den nya grillen.

Önskemål från lärarna

– Det var ett önskemål från lärarna i de naturvetenskapliga ämnena, att få till ett utomhusklassrum. Och de planerar redan lektionerna som de kan ha här, säger Roberta Johansson som är rektor på skolan.

Harriet Gustafsson och Rita Nordbäck inspekterar en mulmholk på naturstigen.

Harriet Gustafsson och Rita Nordbäck inspekterar en mulmholk på naturstigen.

Lisa Halldén

– I den här skogen bor det nog många små djur och kanske rådjur, säger Harriet Gustafsson som just börjat tredje klass i Färentuna skola.

– Ja, och hackspettar. Jag hörde en hackspett nyss, men jag såg den inte, säger kompisen Rita Nordbäck.

Lynn Hatzius och Josefina Oddberg Gustafsson har byggt stigen utifrån den natur och djur som barnen känner igen och de hoppas att lärarna i alla ämnen ska kunna hitta något som fungerar som underlag i undervisningen.

– Det ska inte bara vara något som ser fint ut, utan den ska användas och utvecklas, säger Lynn Hatzius.

– Alla ämnen finns här. Det är ju det här som är ursprunget, i skogen finns allt, säger Josefina Oddberg Gustafsson.

Vildsvinen med faunadepå som kropp var populär bland många av barnen.  

Vildsvinen med faunadepå som kropp var populär bland många av barnen.  

Lisa Halldén