Tekniska museet kommer till Tensta – permanent. 2025 planerar man att öppna en filial i Tensta Träff, där fokus ska ligga på att väcka intresse för teknik, matematik och naturvetenskap bland Järvas barn och unga specifikt.

– Det är första gången på 100 år som vi lämnar innerstaden på det här sättet. Jag tror även att det är det första nationalmuseet som etablerar sig i en förort. Jag hoppas vi kan inspirera andra till samma sak, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet, Fanny Söderström Aupeix, chef för utställningar och upplevelse och Peter Skogh, museidirektör.

Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet, Fanny Söderström Aupeix, chef för utställningar och upplevelse och Peter Skogh, museidirektör.

Emma Löf Hagström

Fokus på barn och unga

Tekniska museet har under några år haft en mobil verksamhet med fokus på just ytterstaden, under vilken personalen fick upp ögonen för idén om att öppna permanent i Järva.

– Vi såg möjligheten att etablera en plats för att bygga långsiktiga relationer med medborgarna – barn, unga, deras föräldrar, civilsamhället. Vid verksamheten i Tensta kommer vi vilja vilja knyta ihop det fria kultur- och föreningslivet med akademi och företagare, skapa samarbeten och möten mellan olika aktörer, som kan ske både under skoltid och på fritiden, säger Fanny Söderström Aupeix, chef för utställningar och upplevelse på Tekniska museet.

– Det är en demokratifråga för oss. Det är svårt att förstå samhället om man inte har en god förståelse för teknik, eftersom det mesta grundar sig i tekniska lösningar. Här kommer man få chansen att närma sig de ämnena, både på skoltid och på fritiden, säger Peter Skogh.

Järva har haft problem med aktörer som kommer och går. Hur garanterar ni att det här blir permanent?

– Det gör vi genom att göra en riktigt bra verksamhet, där vi kan stimulera intresse för tekniken. Vi ser att det är för få som kommer från de här miljöerna som söker högre utbildning inom teknik. Det finns ett behov av kompetens härifrån, och det får man genom att vara långsiktiga på platsen och väcka intressen, och samtidigt skapa gedigna samarbeten i området. Det här är inget tomtebloss, det är konstant, säger Peter Skogh.

2025 ska Tekniska museet öppna en filial i Tensta Träff.

2025 ska Tekniska museet öppna en filial i Tensta Träff.

Emma Löf Hagström

Samma roll som idrotten

Tekniska museet kommer få permanenta lokaler i Tensta Träff, där man kommer ha personal och olika aktiviteter.

Platsen ska dels fungera som en förlängning av skolverksamheten, dit klasser kan få komma och fördjupa sig ytterligare i det tekniska, men det ska också vara en plats för efter skolan-verksamhet, dit barn och unga självmant ska få komma.

– Det ska vara lite som en klubb dit du anmäler dig, sedan kan du utforska ett ämne på olika roliga, kreativa sätt. Sedan kan du bjuda dit dina föräldrar, och så får de också bli inkluderade. Det ska likna den rollen idrotten har i barn och ungas fritid, men med något annat i fokus, säger Maria Olsson, chef för lärande på Tekniska museet.

När man hör att ett museum kommer till Tensta tänker många kanske att det kommer vara utställningar och liknande för allmänheten. Hur blir det med sådant?

– Vi har tidigare haft mobila verksamheter och utställningar som flyttat runt. Nu får vi ytterligare en permanent, fysisk plats, vilket självklart också möjliggör för oss att ta utställningar hit, både mobila sådana men också direkt från verksamheten på Djurgården. Det kommer att bli en väldigt blandad verksamhet här, med fokus på dynamiken mellan möten i aktiviteterna, de som jobbar på platsen och den rumsliga miljön, där utställningar är en del, säger Fanny Söderström Aupeix.