Botkyrka

Totalt omfattas drygt 1 500 medarbetare av beslutet om en förmån där kommunen betalar upp till 2 000 kronor för arbetsskor per medarbetare och år.

– Om våra medarbetare mår bra och trivs på arbetsplatsen, ökar också lusten till och engagemanget i arbetet. Det förbättrar omsorgen för våra brukare, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka, i ett uttalande.

Beslutet omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat månadsanställda i minst tre månader.