– Vi välkomnar att John Mattson vill fördjupa sitt engagemang i Sollentuna. Tillsammans ska vi förstärka tryggheten och trivseln i Tureberg och Häggvik, säger Henrik Thunes (M), ordförande i Sollentuna Stadshus AB och kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige beslutade 2016 att sälja cirka 2 000 av Sollentunahems lägenheter till privata aktörer. I mars 2019 tog Sollentuna Stadshus AB beslut om att försäljningen ska ske i tre etapper uppdelade på tre år – 2019, 2021 och 2023.

Hyresrätterna i Rotsunda och Rotebro var den första etappen. Nu står det alltså klart att köparen av lägenheterna i den andra etappen, de i Häggvik och Tureberg som har varit ute till försäljning under våren, blir den samma.

Bra betalt

Köpeskillingen blev 902,5 miljoner kronor, klart mer än vid försäljningen i första etappen och en summa som Henrik Thunes berättar var "över förväntan".

Det var dock inte enbart köpesumman som var avgörande, enligt Henrik Thunes. De bud som har kommit in har utvärderats utifrån ett antal kriterier. Bland annat skulle köparen ha en uttalad affärsidé att långsiktigt äga och förvalta hyresrätter, aktivt arbeta med hållbarhet, och ha en finansiell styrka och välrenommerat varumärke.

Köparen skulle även aktivt bedriva ett eget trygghetsarbete och delta i trygghetsarbete med polisen, Sollentuna kommun, andra fastighetsägare och andra organisationer i kommunen.

"En aktiv roll"

Alla dessa krav lever Johan Mattson upp till, förklarar Henrik Thunes, och John Mattsons vd Siv Malmgren berättar att bolaget ser fram emot att ”förvalta och utveckla området på ett ansvarsfullt och hållbart sätt”.

– Vi kommer ta en aktiv roll i arbetet med att förverkliga ”Vision Malmvägen”, säger Siv Malmgren, vd John Mattson.

Försäljningen anmäld

Hyresgästföreningen har hela tiden varit emot försäljningen av Sollentunahems fastigheter och den senaste tiden har även berörda hyresgäster i Tureberg och Häggvik försökt stoppa affären – bland annat genom att anmäla den till Hyresnämnden då man anser att den bryter mot lagen om allmännyttiga kommunala bolag. Men i dag tecknades alltså avtalet mellan Sollentuna Stadshus AB och John Mattson.

https://www.mitti.se/nyheter/hyresgaster-ordnar-minnesstund-for-en-doende-allmannytta/repudD!XT6K@G86rcLmFPO4EWQcnw/

Även delar av oppositionen har varit och är fortsatt kritiska till utförsäljningen av Sollentunas allmännytta, bland andra Socialdemokraterna som menar att den ytterligare minskar möjligheten att få en bostad i kommunen och försvårar arbetet för ökad trygghet i utsatta områden.

– Utförsäljningen både ökar otryggheten och förlänger bostadskön. Våra utsatta områden behöver mer av kommunal närvaro, men i stället ser vi hur det moderatledda styret säljer ut, lägger ner och drar sig tillbaka, säger Anton Lindgren (S), oppositionsråd.