På tisdagen meddelade Skolinspektionen att man godkänner Internationella Engelska, IES, skolans ansökan om att få öppna en friskola i Upplands-Bro kommun. Ansökan som myndigheten godkänt gäller förskoleklass, grundskola för årskurserna 1–9 samt fritidshem. 

Förskoleklassen kommer att bestå av 56 elever, grundskolan 552 elever och fritidshemmet 255 elever när skolan är fullt utbyggd. Så totalt rör det sig om en skola med 600 elever.

Positiva under processen

Upplands-Bro kommun har under processen fått möjlighet att yttra sig till Skolinspektionen om vad man anser kring en etablering av skolan. I godkännandet står att läsa:

”Upplands-Bro framför i sitt yttrande att en etablering av IES i Upplands-Bro inte kommer att medföra stora ekonomiska konsekvenser för kommunen. Vidare uppger kommunen att kortsiktiga organisatoriska konsekvenser kan uppstå, då kommunen behöver göra anpassningar efter ett minskat elevantal”.

Utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson (M)

Utbildningsnämndens ordförande Paul Gustafsson (M)

Privat / Åsa Sommarström

Tidigast 2024

Utbildningen får enligt godkännandet lov att starta tidigast under 2024. Beslutet är möjligt att överklaga under tre veckor från att det meddelades.

– Med IES i Upplands-Bro så kan vi bredda det utbud av skolor vi har i kommunen och säkra alla elevers rätt till en bra utbildning. För att våra barn och unga ska ha tillgång till en utbildningsform som passar dem är det viktigt att vi har en bredd av skolor med olika profiler, säger Paul Gustafsson (M), utbildningsnämndens ordförande.

Här byggs skolan

Etableringen av Internationella Engelska skolan är som Mitt i tidigare berättat inte längre aktuell i det nya området Bro trädgårdsstad vid pendeltåget i Bro. Nu är det i stället Kungsängen som är på tapeten för den planerade skolan. Det aktuella området ligger inom den detaljplan som är under utveckling och heter Norrboda-Brunna, i närheten av Kungsängens handelsplats.