Länsstyrelsen har flera gånger tidigare ställt sig frågande till byggplanerna på de knappt 500 nya bostäderna, men har till slut landat i att man troligen inte kommer att överklaga kommunens beslut.

https://www.mitti.se/nyheter/gront-ljus-for-bostader-pa-akern/repvdz!ehkFtMt4HdVLhzZgzGCTgA/

Ändå är myndigheten inte helt nöjd.

Länsstyrelsen ställer sig skeptisk till hur riksintresset ska kunna bevaras om både detaljplanen för Prästviken och arbetet med Södra porten blir verklighet.