Malinamottagningarna startades för att kunna ge extra tidig hjälp till små barn och deras föräldrar. 

Insatserna ska stärka familjer och förebygga psykisk ohälsa hos barn, något som ökat under de senaste åren, berättar Désirée Pethrus, tidigare regionråd med vårdutveckling i fokus.

– Det krävs specifik kompetens för att upptäcka och möta behov hos så små barn, vilket är anledningen till att vi valde att lägga ansvaret på separata mottagningar och inte på vårdcentralerna.

Hon menar att det är extra viktigt att finnas på plats i ett område som Järva, och det är också därför den enda filialmottagningen finns just där.

– Vi vet att verksamheter som finns på plats på ett bättre sätt kan skapa förtroende hos befolkningen och medför att tröskeln att söka vård vid behov blir lägre, säger hon.

Vad tänker du när du hör att folk söker hjälp senare i Järva? Vad kan man göra åt det?

– Det är så klart ett stort problem där regionen och hälso- och sjukvården måste arbeta tätt med kommun och andra aktörer, som civilsamhället, för att invånarna ska söka och få hjälp i tid.

Köer ett problem

De långa köerna på BUP är också ett stort och farligt problem, menar Désirée Pethrus, och säger att de nya mottagningarna är en viktig del i arbetet med att organisera vården för psykisk ohälsa generellt.

– Vi måste bli bättre på tidig upptäckt och insatser vid lätt eller måttlig psykisk ohälsa. Förhoppning är att färre barn och unga ens ska behöva specialistvård på BUP.