I senaste numret av Salems kommuntidning, som ges ut av kommunen, kan Salemborna ta del av aktuella händelser som skett och ska kommunen. En gång om året bjuder man in kommunens politiska partier som får skriva några rader om frågor som är viktiga för dem. I år var inget undantag.

Men flera frågetecken har väckts på sociala medier kring Kristdemokraterna i Salems textspalt, som handlar om "könsförvirring" bland unga och sexualundervisning i skolan.

https://www.mitti.se/nyheter/kd-i-salem-vill-inte-hissa-prideflaggan/repufo!gUejhyJMlbuj3btlVyl6CQ/

"Förutom att barnen får blicka in i extrema sextekniker, utan sunda känslor, värme och ansvar, så presenteras mycket av vad hbtq-frågor står för och som förvränger huvudet på våra barn", går det bland annat att läsa i kommuntidningen.

– Den här texten innehåller tyvärr formuleringar som är olämpliga. Vi ville lyfta frågan om att sexualundervisningen i svensk skola är viktig. Den är för viktigt för att delegeras bort och ska därför bedrivas i skolans regi av lärarna själva, eller tillsammans med skolsköterska, kurator eller ungdomsmottagning, säger Pernilla Schubert, ordförande för Kristdemokraterna i Salem, i en kommentar till Mitt i.

Ska kvalitetssäkras

Hon menar att ideella organisationer är välkomna att fortsättningsvis göra besök i skolorna för att prata om sex, men att besöken ska "kvalitetssäkras" av lärare, skolsköterska, skolkurator eller ungdomsmottagningar medverkar vid besöken.

Texten har även fått kritik internt.

– I den här texten har det skrivits in personliga åsikter och formuleringar som inte delas av partiet. Det är såklart inte acceptabelt, vilket tydligt har påtalats till lokalavdelningen i Salem. Partiavdelningen i fråga kommer se över sina rutiner, skriver Camilla Brodin, partidistriktsordförande för KD i Stockholms län.

Kritik från allianskollegorna

I ett mejl till Mitt i skriver gruppledarna för L, M och C i Salem att de tar avstånd från utspelet och att de inte delar människosynen KD ger uttryck för. De skriver:

"Texten är på flera punkter direkt felaktig med lösryckta påståenden. All undervisning i Salems skolor planeras och hålls av ansvariga lärare. Undervisningen bygger på och följer läroplanen. Kritiken som framförs är kränkande mot våra skolor och de lärare som är våra medarbetare.

Alla människor har rätt att välja sin egen väg i livet så länge det inte inkräktar på någon annan. Salems skolor är för alla oavsett sexuell läggning, religiös eller politisk uppfattning".

Även kyrkan tar avstånd

Svenska kyrkan i Salem meddelade under torsdagen att även de tar avstånd från Kristdemokraternas påståenden.

"Kristdemokraterna är ett politiskt parti vilka menar sig vara ett värdeorienterat idéparti som står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Men Kristdemokraterna är inte Svenska kyrkan. Därför vill vi anställda i Salems församling tydliggöra att vi inte delar Kristdemokraterna i Salems kritik kring hur sexualundervisning i skolan bör bedrivas", skriver de på sin hemsida.