De hade 340 patienter i kö, som inte fått vård inom vårdgarantins 30 dagar. Men sedan några veckor har mottagningarna kvällsöppet två dagar i veckan och håller även öppet på lördagar fram till jul. Redan nu har hundra av dem fått komma till, och i princip alla är inbokade.

Kön beror på att antalet remisser som skickats till mottagningen har ökat efter pandemin. Det handlar om patienter med astma, allergi, KOL, lungfibros och infektioner i lungorna.

Covid-skador

Dessutom har en ny patientgrupp tillkommit: post-covid-patienterna.

Nikos Lazarinis, överläkare och sektionschef, förklarar att det handlar om patienter som sjukhusvårdats för svåra lunginflammationer eller som fått skador på lungorna efter att ha legat i respirator, och de som har fortsatta symtom på lungorna efter genomgången infektion.

Operationskö

Karolinska har under hösten satsat på att operera ikapp de köer som uppstått under pandemin.

I augusti hade 1 677 patienter väntat i mer än 90 dagar på operation. Nu är den siffran nere i 714 patienter, skriver sjukhusdirektör Björn Zoëga på sin blogg.

Jobbar extra

Personal har gått in och jobbat extra på lördagar, mot en ersättning på 315 procent av lönen, med fackets goda minne.

– Det är frivilliga pass och just nu upplever vi inte att personalen ser det som en ökad belastning, säger Mikael Nilsson, huvudskyddsombud vid Karolinska.

Håller koll

Även vid lung- och allergimottagningarna går personalen in extra.

– I vanliga fall arbetar vi dagtid och har minimalt med övertid så dessa enstaka pass blir en tolerabel belastning. Det är av yttersta vikt att se över att den enskilda medarbetaren inte överskrider sitt maxtak i tillåtna övertidstimmar. Om vi som chefer ser att medarbetare tar på sig för många pass så har vi en dialog med vederbörande och passet omplaneras, säger Anna Malm.

Stolta över jobbet

Enligt Nikos Lazarinis är de som arbetat extrapass positiva.

– Man känner stolthet över att vi blir köfria, säger han.