Kyrkogårdsholmen

Nya Älvsborg upphörde vara fästning den 22 april 1869 och den 1 maj samma år blev garnisonen utskeppad. Byggnaderna raserades inte och fick stå kvar, vilket gjorde att ön snart blev ett populärt besöksmål sommartid.

Fästningen är numera statligt byggnadsminne och sedan 1971 ett populärt utflyktsmål. 

– Fästningsön är en av Göteborgs viktigaste historiska platser som varit med att forma stadens utveckling. Det är en plats som alla ska ha möjlighet att besöka. Och nu öppnar vi på Statens fastighetsverk upp en sådan möjlighet, säger Ingrid Eiken generaldirektör. 

– För att göra upplevelsen komplett kommer vår nya hyresgäst att erbjuda mat, dryck och aktiviteter som lockar hela familjen, tillägger Johan Staberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Historiska miljöer. På Nya Älvsborgs fästning.

Historiska miljöer. På Nya Älvsborgs fästning.

Åsa Carlberg, Statens fastighetsverk

Historiskt intresse

Den nya hyresgästen Älvsborg event driver också Bohus fästning. Erfarenheter som de har nytta av när de nu tar sig an också detta projekt.

– Vi har ett stort historiskt intresse och vill att det ska prägla verksamheten på Älvsborgs fästning, både vad det gäller maten och aktiviteter, till exempel kanonsalut och Karoliner på ön. Det finns många olika möjligheter på detta fantastiska ställe, säger Emil Karmark, en av delägarna.

Återinvigning. Tillsammans med nya hyresgäst Älvsborg event öppnar Statens fastighetsverk Nya Älvsborgs fästning för besökare.

Återinvigning. Tillsammans med nya hyresgäst Älvsborg event öppnar Statens fastighetsverk Nya Älvsborgs fästning för besökare.

Bert Leandersson

Behövliga förbättringar

De senaste åren har Statens fastighetsverk gjort en hel del välbehövliga förbättringar för att modernisera den 350 år gamla fästningen som började byggas 1653 som skydd mot danska attacker. Det mesta av tekniken har bytts ut och fiberkablar dragits in.

Även vatten- och avloppsystemet har rustats upp. Nästa steg är att ta hand om muren som föll ihop tidigare i våras.

– Det har varit ett stort och komplicerat arbete att dra ut nya sjöledningar som är förlagda på botten och går in till fastlandet. Men nu är arbetet klart och fästningen är redo att ta emot nya hyresgäster och besökare, säger Thomas Andreasson, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

I samband med nyöppningen kommer också Strömma Kanalbolaget att återuppta sina båtturer från gästhamnen Lilla Bommen till fästningen.