Förra året blev Karl Björnström arrendator för en gård i Brottby, 30 minuter från ­Lidingö. Innan han blev bonde var han sjökapten, men när han fick barn ville han hålla sig nära hemmet i Rudboda.

Han började med att hoppa in på Elfviks gård där han hjälpte Lennart Sund och ­Johanna Lagercrantz med djuren. För två år sedan ­började han jobba på Husa jordbruk i Brottby och i dag är gården hans att förfoga över.

– Det är en kravmärkt gård där jag i dagsläget har cirka 120 djur: Kor, kalvar och två tjurar.

– I min butik kan kunden köpa kött utan mellanhänder direkt från bonden. Det gör att jag kan hålla priserna nere och samtidigt sälja kött av hög kvalitet.

Med kvalitet menar Karl köttet på tallriken men också att korna levt drägliga liv.

– Jag vill börja slakta korna själv och har gått kurser för det. Då får du se all typ av slakt och det är inte alltid bilder du vill ha i huvudet.

Mjölkkor har det värre

Förutom att sälja sitt kött hoppas Karl öka medvetenheten om djurhållning och etiskt jordbruk.

– Mina kor lever utomhus större delen av året och betar gräs. Kalvarna går med sina mammor, säger han.

I mars förra året tog Karl Björnström över som arrendator av Husa jordbruk i Brottby.

I mars förra året tog Karl Björnström över som arrendator av Husa jordbruk i Brottby.

Pekka Pääkkö

– Många tror att mjölkkor har det bättre, men mina kor går och har det bra fram till slakt. Mjölkkor mjölkas två gånger om dagen, så de utnyttjas betydligt mer.

Konventionellt kött i ­butiken är inte sällan djur som matats med kraftfoder och spannmål för att växa fort, och som fått leva i två år.

Karls kor lever minst tre år och växer långsamt då de betar gräs.

I höst ska han även börja odla raps för att göra egen rapsolja. Planen är också att producera eget mjöl och odla grönsaker.

Dessutom planerar han att ha betydligt fler djur på gården framöver: Får och grisar som han föder upp och slaktar själv.

– Drömmen är att du ska kunna köpa allt till middagen direkt från mig som bonde. Och jag vill äga hela kedjan. Föda upp djuren och slakta dem själv. En etisk, stressfri slakt.

Kan slakt verkligen vara stressfri?

– Slakten jag vill utföra på min gård kallas slakt på härkomstgård med kulgevärsmetoden. Du bedövar och avblodar utomhus i en fålla som de känner till.

– Det kan låta makabert men det är så det ska gå till. Stresshormonerna hinner inte utlösas.

– Att gå in i ett slaktstall och helkroppsfixeras är en stor stress i jämförelse.

Kor brukar inte ses som någon höjdare för klimatet?

– Att just korna är den stora boven, nej – det är konstgödsel och besprutning.

– Kor gör mycket nytta, som öppna landskap och naturligt gödsel.

Men metangas? Och en rejäl vattenförbrukning?

– Vad ska vi använda vattnet till då – ska vi göra alkohol i stället? Är det något man borde få använda resurser till så är det ekologiskt nötkött.