Det framgår av Stockholms stads medborgarundersökning 2022. Det är mer än i staden som helhet (75 procent) och en ökning från 2021 då 81 procent av stadsdelens invånare kände sig trygga.

63 procent av Hägersten-Älvsjöborna känner sig trygga när de går ensamma hem om kvällen, att jämföra med 58 procent i staden som helhet. Tryggast känner sig 35–49-åringarna (72 procent) medan 65-plussarna känner sig minst trygga kvällstid (49 procent).

Noteras bör att känslan av trygghet kan variera mellan olika stadsdelar inom Hägersten-Älvsjö.

Här kan du se medborgarundersökningarna i sin helhet, för alla stadsdelar.