Det må vara sommarvärme ute och säkerligen har få tankarna på utförsåkning. Men den lokala alpina skidåkningens vara eller icke vara är just nu högaktuell.

Föreningen bakom Skattmansöbacken, Skattmansöådalens förening, har flera tuffa år bakom sig.

Backen har inte varit öppen sedan 2019.

Pandemin är bara en del av förklaringen till det. Höga elpriser och svårigheten med att engagera ideella krafter, är andra.

Nyligen kallade föreningen till ett möte. Ett ödesmöte.

Förslagen som låg på bordet var att antingen göra en ordentlig nysatsning – eller att lägga ner verksamheten.

En ny interimstyrelse på tre personer valdes. Den har nu i uppdrag att utreda hur anläggningen kan drivas vidare.

Ny ordförande är Torstunabon Anders Ottosson. Och han är hoppfull inför backens framtid.

– På sikt hoppas vi kunna återskapa anläggningen som den var på 1990-talet, med både utförsåkning och längdskidåkning – bli den plats skolorna kan åka till på friluftsdagarna igen, säger Anders­ Ottosson, som arbetat ideellt med backen sedan -83.

Men han vet också att en nysatsning kommer att innebära mycket jobb. Och föreningens medlemmar måste därför bli fler.

– Alla i föreningen arbetar­ helt ideellt. Och det har inte varit lätt att hitta folk. Snöläggningen som kanske är den mest arbetskrävande uppgiften vi har, det är ett dygnetrunt-jobb om det ska bli bra, säger han och tillägger:

– Jag skulle kunna tänka mig att öppna för att faktiskt avlöna snöläggarna. Men då måste vi få hjälp ekonomiskt, av företag eller av kommunerna.

Skattmansöådalens förening har kontakt med Enköpings kommun och ska ta kontakt med Heby kommun.

– Vi har fått bra respons så här långt, konstaterar Anders Ottosson.

Backen har som ovan nämnt inte varit öppen sedan 2019. Det betyder att intäkterna de senaste två åren varit nära noll.

Samtidigt har föreningen vissa fasta kostnader. För att få in en del pengar har man startat en swishkampanj i jakt efter stödmedlemmar.

Anders Ottosson säger att anläggningen har potential och skulle kunna användas mer än till bara utförsåkning. Tankar finns på att använda snökanonerna även utanför backen – till att göra ett längdskidspår av konstsnös på vintrarna. Och på somrarna – downhill- och mountainbikespår för cyklister?

– Det var tre personer från Heby på mötet som föreslog att man kunde använda backen till downhill på somrarna, säger han och tillägger:

– Eller skärmflygning kanske? Jag vet åtminstone en som har kastat sig ut från backen med en skärm här. Jag vet inte om det är en optimal plats för det, men kanske. En frisbeegolf-bana är ett annat förslag som kommit upp. Vi är öppna för alla idéer.

Läs mer – Så har Hammarbybacken gjort

Men även om föreningen fått ny energi och mer framtidstro så är Skattmansöbacken fortfarande i fara.

Den nya interimstyrelsen som har tillsatts kommer inom sex månader att kalla till ett nytt möte där styrelsen och valberedning ska kompletteras. Om det inte lyckas hotas återigen föreningen av nedläggning.