De flesta gamla båtar är bortforslade. Kommunen har nyligen rensat strandlinjen och fällt torra och gamla träd. Men frågan kvarstår: Var ska de Väsbybor som vill ha sin båt vid Norrvikens strand lägga den?

– Vi hade en dialog förra året för att titta på hur man skulle kunna skapa fler platser, säger gatuchef Micaela Tiestö.

Hon berättar att strandskyddet, samt att området räknas som allmän platsmark, gör att man inte får förvara båtar intill strandkanten. För att skapa båtplatser där måste en ändring i detaljplanen göras.

– Kruxet är att enligt nuvarande detaljplan är platsmarken ritad två meter ut i vattnet.

Ett annat alternativ som nämnts är att kommunen arrenderar annan mark som inte är detaljplanelagd.

– Men då hamnar båtplatserna en bit från strandkanten, vilket kanske inte är så önskvärt.

Till för alla

Micaela Tiestö poängterar att nya båtplatser skulle vara tillgängliga för alla i Väsby, inte bara dem som bor i området.

– Och om man ser över båtplatser vid Norrviken behöver man även se över dem på andra ställen i kommunen, enligt likabehandlingsprincipen.

Hon tror dock att det är görbart med nya båtplatser här.

– Tidigare har det inte funnits några politiska direktiv, men det politiska styret är angeläget om att finna en lösning och nu finns det dessutom en motion som ska utredas. Bestämmer man sig för att ändra i detaljplanen kan det dock ta längre tid. Vi har många detaljplaneärenden på ”kö”.