Enköpings kommun delar nu för första gången ut ett stipendium som uppmärksammar och uppmuntrar ideellt engagemang och dess bidrag till lokalsamhället. Årets civilsamhällesstipendiater nomineras för sitt ideella engagemang och "viljan att göra Enköping bättre". De fyra utvalda stipendiaterna anses på olika sätt bidra med värdefulla insatser för utvecklingen av Enköping.

Dragmansbosjöns våtmarksförening har genom sitt ideella engagemang arbetat för att återställa sjön så som den var på 1990-talet. Initiativtagarna har lyckats samla markägarna i området och bildat den ideella föreningen Dragmansbosjöns våtmarksförening.

Enköpings Ki-Aikido anses stärka individen genom att få en inre styrka samt en social kompetens i utövandet.

Särskilt uppmärksammas arbetet med de barn som har särskilda behov. Föreningen arbetar för att lyfta fram barnen som får mer självförtroende, samt en positiv självkänsla när de ser att de klarar av mer än vad de tror. Föreningen lär ut konflikthantering och har självförsvarskurs för flickor och kvinnor i alla åldrar.

Härnevi hembygdsförening har i samarbete med andra föreningar och företag utvecklat Mötesplats Härnevi. Där finns bland annat pulkabacke, grillkåta, vandringsrunda och boulebanor.

Hörselskadades förening i Enköping-Håbo granskar kontinuerligt publika lokaler för att se om de har en fungerande hörslinga. En sådan krävs för att hörselskadade ska kunna vara delaktiga i det offentliga livet och för att kunna uppleva samma saker som andra medborgare.