I januari kom förvaltningsrättens dom.

Kammarrätten instämmer nu i beslutet: Danderyd kommuns beslut förbud mot fyrverkerier upphävs, delvis.

Hanna Bocander (M) kommunstyrelsens ordförande, meddelar att de kommer överklaga och ansöka om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Den sista instansen.

– Vi tycker att de gör en för snäv tolkning, säger hon.

Inför fyrverkeriförbud

Det var i december 2021 som kommunfullmäktige tog beslutet om en ny lokal föreskrift.

Enligt beslutet behöver danderydsbor söka tillstånd hos polisen för att skjuta fyrverkerier. Det skulle gälla i hela kommunen alla dagar på året förutom vid vissa tider på nyårsafton och valborgsmässoafton.

Man ville även införa ett totalt fyrverkeriförbud 200 meter från Danderyds sjukhus, Mörby centrum med flera vård- och omsorgsboenden.

Något som många tyckte var en bra idé i kommunfullmäktige. Flera ville dock ta steget något längre och införa ett totalförbud. Carolin Robson (MP) tog då upp att många hundar påverkas av smällarna; "Jag hoppas på nästa steg att det blir ett förbud" sa hon då.

Kammarrätten dömer nästan lika

Kommunens nya föreskrift överklagades sedan av en privatperson. Förvaltningsrätten dömde sedan med en vägledande dom från Kammarrätten i Sundsvall, som hävt ett fyrverkeriförbud.

Enligt rätten skapade förbudet onödigt tvång på allmänheten och inskränkte på den enskildes frihet.

Något förvaltningsrätten, och nu Kammarrätten i Stockholm, även menar att Danderyds förbud skulle göra.

En del av föreskriften kvarstår dock: Förbudet mot fyrverkerier vid sjukhuset, centrumet och vård- och omsorgsboenden. Enligt Kammarrätten hade förvaltningsrätten inte rätt att upphäva den delen eftersom det inte hade överklagats.

Ska överklaga

Inom kort ska de lämna in överklagan, meddelar Bocander (M). Efter det får de veta om högsta förvaltningsdomstolen vill ta upp ärendet.

– Vi har inte tagit fram en formell överklagan ännu, men det kommer vi göra. Jag uppfattar kommunstyrelsen som enig i frågan att driva det här till sista instans.