Hastigt och med kort varsel fick Bro simhall slå igen sin mindre bassäng under torsdagen den 2 mars. I ett kort meddelande på kommunens hemsida förklarar man att det rör sig om ett reparationsarbete.

Orsaken till detta är att "flera kakelplattor på väggen har lossnat och ramlat ned i bassängen".

Kan bero på sättningar

Hannah Rydstedt Nencioni är kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun. När Mitt i når henne berättar hon att kommunen har haft en entreprenör på plats i simhallen under torsdagen. 

– De tror att det här beror på sättningar i väggen, men de vet ju inte förrän de har tagit ner flera kakelplattor. 

Lossnade under öppettid

Enligt henne så upptäcktes felet under onsdagskvällen den 1 mars medan simhallen hade öppet. Ingen besökare ska ha kommit till skada men två kakelplattor ska ha släppt från väggen.

– Vi gjorde besiktning av simhallen för två år sedan och då har man ju faktiskt kommit fram till att den var i gott skick för sin ålder, och det här var ingenting som vi såg i den besiktningen.  

Det här aktualiserar frågan om en ny simhall, är det någonting som man resonerar kring i Upplands-Bro?

– Det resonemanget är ju i gång. Vi vet ju att simhallen är 50 år gammal. Det är klart att vi också har börjat tänka på det.

I ljuset av att besiktningen gick bra för två år sedan så är det ingenting som har behandlats i någon akut mening. Det man dock har planer på att genomföra är en förstudie för en eventuell ny simhall i framtiden. 

Vill göra förstudie

Att man vill genomföra förstudie för en framtida ny simhall är ingenting som påverkas av händelserna i Bro Simhall utan detta skulle man göra oavsett förklarar Hannah Rydstedt Nencioni. 

Under torsdagen tittade entreprenören specifikt på den vägg där kakelplattor ramlat ner. Enligt kultur- och fritidschefen kommer hon kontakta kommunens fastighetsbolag för att diskutera om en översyn av hela simhallen kan vara aktuell.