Mitt i har intervjuat över 100 stockholmare om hur de drabbats av den senaste tidens våldsdåd. Vissa är rädda för att gå ut om kvällarna, för sina barns framtid, andra vill flytta – och det finns till och med dem som menar att det inte spelar någon roll var man än bor – våldet drabbar en oavsett.

FILM: Här lämnar Mitt i:s reporter över intervjuerna till Gunnar Strömmer

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) fick läsa intervjuerna och vi frågade honom vad han, som ytterst ansvarig politiker, har att säga till personer som uppfattar Stockholm som en farlig plats.

– Mitt budskap är att man inte behöver vara rädd. Jag uppfattar det som att alla människor kan leva vidare sina liv.

Samtidigt menar han att brottslingarna är likgiltiga inför de risker de utsätter oskyldiga människor för. Och det är en realitet att det blivit farligare där brotten ägt rum.

Så kan våldet stoppas

För att knäcka gängen behövs nya metoder, enligt Strömmer. Konkret pekar han på flera förändringar som regeringen vill få till. Polisen i Stockholm behöver få mer resurser och fler verktyg för att bekämpa brott.

– Det är lika många poliser i Stockholm i dag som det var 2015. Det behöver finnas många fler poliser på gator och torg. Polisen måste också få avlyssna de kriminella nätverken för att förhindra och förebygga brott. Många av sprängningarna och skjutningarna skulle nog kunna undvikas om polisen varit bättre informerade.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Justitieminister Gunnar Strömmer (M).

Johanna Wallén

Många misstänkta gärningsmän och drabbade i våldsvågen är under 18 år. För att hindra unga från att dras in i kriminalitet har regeringen lagt fram förslag om att skola och socialtjänst lättare ska kunna dela information med polisen.

– Det betyder i praktiken att skola och socialtjänst ska vara skyldiga att lämna ifrån sig information till polisen. Det ser jag inte som ett tvång, utan det är ett stöd de behöver för att kunna göra det.

Justitieminister Gunnar Strömmer tar del av de över 100 intervjuer Mitt i har gjort om våldsvågen.

Justitieminister Gunnar Strömmer tar del av de över 100 intervjuer Mitt i har gjort om våldsvågen.

Johanna Wallén

Allt det här du nämner, kommer det bryta utvecklingen?

– Det har förutsättningar att göra det.

Redan i år?

– Det tycker jag inte man kan lova. Den här utvecklingen har gått så långt att det kommer ta tid att vända den. I Danmark tog det flera år.