När en elev har hög frånvaro inleder skolan samtal med eleven och dess föräldrar. Detta kan fungera vid sporadisk frånvaro, men vid mer omfattande frånvaro – som sträcker sig över hela dagar, veckor eller månader – finns det ofta en mer komplex problematik i bakgrunden.

I dessa fall kan skolan behöva stöd från socialtjänsten. Enligt Liberalerna i Stockholms stad fungerar detta samarbete dåligt i idag. 

– När jag besöker skolor är det många som berättar att när de anmäler oro för frånvaro blir det ingen utredning. Och om det väl blir en utredning, leder det sällan till några insatser, säger Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd.

Skolans ansvar

Jönsson påpekar att åtgärder ofta sätts in först när frånvaron har eskalerat, eller så vill socialtjänsten inte alls öppna en utredning eftersom frågan anses vara skolans ansvar. Dagens lagstiftning tydliggör inte socialtjänstens ansvar för skolnärvaro.

 Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Tom M Kronestedt

– Samtidigt visar forskningen att skolan är den viktigaste skyddsfaktorn för barn och unga i riskzonen. Detta talar för att socialtjänsten måste vara en viktig part i att lösa skolfrånvaroproblematiken, betonar Jönsson.

Det kan vara en resursfråga, fortsätter han.

– Men när frånvaron väl eskalerar krävs det mycket mer resurser för att vända utvecklingen. Både tid och pengar kan sparas genom att agera tidigt.

"Konstant utvecklingsarbete"

Alexander Ojanne (S), social- och trygghetsborgarråd, känner inte igen sig i problematiken som Liberalerna pekar på.

– Men vi tänker inte slå oss för bröstet och säga att allt vi gör är perfekt, utan det är ett konstant utvecklingsarbete.

Sedan tidigare finns det skolsociala team som arbetar med elever med problematisk frånvaro. Nyligen har man också dragit igång skolsociala team plus, som arbetar med mer extrem frånvaro, i Kungsholmen och Järva.

– Har det burit frukt och varit framgångsrikt så är det klart att vi kan ta det vidare till fler stadsdelar, säger Ojanne.

Liberalerna anser att skolfrånvaro bör vara ett prioriterat ärende för socialtjänsten, något de hoppas kommer framgå i den nya socialtjänstlagen som ska presenteras senare i år.