Längs Årstaviken finns såklart det stora och extremt populära Tantobadet. Men det ligger också tre mindre bryggor med badstegar vid olika delar av promenadstråket.

Vid "Solbryggan", söder om Eriksdalsskolan, träffar vi Johan Persson som gärna vill se ännu fler badmöjligheter vid viken.

– Stockholms självbild är att vara en vattenstad, men då måste man främja det mer också. I min värld är det självklart att det borde finnas fler bryggor här.

Illustrerar behovet

Södermalmsbon Johan gillar att ta ett dopp här vid Solbryggan med sina barn, men de brukar inte vara ensamma. Ofta får de kryssa sig fram mellan både badare och soldyrkare som brer ut sig på trädäcket.

– Det är bra att bryggan finns och det bra att den är populär, men det blir lite väl trångt när det är bra dagar. Det illustrerar behovet av fler bryggor och badplatser.

Johan har nu skickat in ett medborgarförslag till Södermalms stadsdelsförvaltning. I förslaget skriver han att staden borde bygga fler bryggor längs med Årstaviken – främst vid Solbryggan.

Här det finns det nämligen en längre sträcka som är undantaget från det badförbud som generellt gäller i Stockholms innerstads vatten som klassas som hamnområde.

– Det är lite speciellt att befinna sig på en ö med vatten i alla väderstreck, men att det ändå är svårt att hitta en badplats, säger Johan.

Skulle utredas

Men han är inte först med tankarna. 2021 svarade stadsdelsförvaltningen på ett liknande medborgarförslag. Då lät tjänstemännen positiva och de skulle utreda om det inte gick att få till fler bryggor i stadsdelen.

Johan hoppas nu att hans medborgarförslag får staden att jobba hårdare med frågan.

– Det är en påminnelse att det inte har inte hänt något på flera år. Antingen gör man det här, eller så gör man det inte, det borde inte behöva bli en långbänk.

Andreas Evestedt som är avdelningschef på Södermalms stadsmiljöavdelning skriver i ett mejl att man i år utreder om det går att utöka området för Tanto strandbad. Där behöver dock en rad faktorer undersökas, exempelvis vattenkvaliteten samt om det finns föroreningar i bottensedimentet.

– En kartläggning av befintliga avlopp som kan påverka badmöjligheter görs också.

I övrigt ska förvaltningen hittills ha prioriterat att rusta upp befintliga bryggor på Södermalm som varit i behov av det. Till exempel bryggan och kajen vid Hornstull strand i höjd med Debaser.

Huruvida det kommer att byggas fler bryggor vid Årstaviken kan Andreas Evestedt inte svara på. Och han vill vänta med att kommentera Johan Perssons förslag tillls tjänstemännen tagit fram ett svar på medborgarförslaget.

– Övriga förslag och planer för Årstaviken får vi återkomma om längre fram.