De bajsar, skränar och snor varmkorv på Skansen.

Måsfåglarna är inte de populäraste invånarna i stan.

Men kanske kommer vi att sakna dem, för numera riskerar de att bli utrotningshotade.

Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är gråtrut och havstrut "sårbara" medan skrattmås och fiskmås är "nära hotade".

– Att de klassas som sårbara innebär att om minskningen fortsätter är det risk att de är utrotade om 100 år, säger Henrik Thurfjell, miljöanalysspecialist vid SLU. 

Effekterna av att en art ökar eller minskar är svåra att förutse, enligt Henrik Thurfjell.

Effekterna av att en art ökar eller minskar är svåra att förutse, enligt Henrik Thurfjell.

Johan Samuelsson/SLU

Gillar sopor

Nedgången beror främst på att soptippar, där fåglarna tidigare kunde kalasa på matrester, numera är täckta, och att matavfall sorteras ut.

Men den kan också bero på mindre fisk i Östersjön på grund av överfiske, berättar Henrik Thurfjell

Trutarna äter även andra sjöfåglars ägg och ungar, som skarv och and. Kanke är det också för att vi har färre trutar nu som andra sjöfåglar ökar i antal.

– Varje förändring orsakar en kaskad av effekter, som vi inte alltid kan förutse.

För att hålla koll på olika populationer har SLU en artdatabank, och dit skickas observationer in.

Inventering

En av dem som rapporterar är Brommabon Ossian Rydebjörk. Han är biolog vid Ekologigruppen och vi träffar honom i Örnsbergs industriområde, där han gör en fågelinventering på uppdrag av Stockholms stad.

– Sammantaget har jag hittat 30 olika fågelarter här, säger han.

Av dem är sex rödlistade, vilket innebär att populationen är på nedåtgående: grönfink, svartvit flugsnappare, björktrast, ärtsångare – och fiskmås och silltrut.

Att antalet måsfåglar minskar kraftigt märks inte så mycket inne i stan, upplever han, men desto mer ute i skärgården.

– Måsar är kolonihäckande fåglar, och flera av de stora kolonierna med hundratals häckande par har försvunnit på senare år.

Ossian Rydebjörk hittade 21 fågelarter vid inventeringen i Örnsberg.

Ossian Rydebjörk hittade 21 fågelarter vid inventeringen i Örnsberg.

Ingrid Johansson

Ont om fisk

Att de häckar i kolonier gör också att sjukdomar sprider sig lättare. Men det är minskad tillgång på föda som är den främsta orsaken.

– Östersjön är i obalans, just nu är spiggbeståndet ovanligt stort. Spiggen äter rovfiskarnas rom, vilket gör att andelen större rovfiskar är mindre än vanligt, detta skulle kunna vara ett exempel på hur måsarnas tillgång på föda minskar, säger Ossian Rydebjörk.